Het belang van filtratie

De lucht om ons heen bestaat voor 78% uit stikstof, voor 21% uit zuurstof en voor 1% uit verschillende gassen en vaste deeltjes. Bij de laatste moet u denken aan edelgassen, kooldioxide, fijnstof, zouten en uitlaatgassen van verkeer en industrie. Hoewel één procent weinig lijkt, bepaalt die ene procent wél of we de luchtkwaliteit gezond of ongezond kunnen noemen.

Lucht

De werking van een filter mag dan in theorie eenvoudig lijken, in de praktijk zijn het uiterst gecompliceerde producten. De filtervezels moeten, zonder te veel weerstand te bieden, precies genoeg lucht doorlaten en tegelijkertijd schadelijke deeltjes afvangen. Dat is de kracht van goede filtratie. 

Filters beschermen mensen

Elke dag ademt een mens twintig kilo lucht in en uit. Twintig kilo! Een indrukwekkend gewicht, zeker als u bedenkt dat een mens dagelijks gemiddeld anderhalve kilo voedsel en tweeënhalve kilo water tot zich neemt. Mensen letten goed op wat ze eten en drinken en ook de overheid geeft vaak voedingsadviezen. Meer aandacht voor de kwaliteit van de lucht die we inademen, ligt in de lijn der verwachting. Dan kan door vragen te stellen als: op welke manier kunnen aanwezige stoffen onze prestaties en gezondheid beïnvloeden? En wat doen we om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de lucht die we inademen optimaal is?

Fijnstof schaadt de gezondheid

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de gevaren van fijnstof voor de gezondheid. Bij fijnstof gaat het om luchtvervuiling in de vorm van deeltjes die kleiner zijn dan 10 micron. Drukke verkeerswegen, industrie, verbrandingsmotoren en bio-industrie zijn belangrijke fijnstofbronnen.

Het menselijk lichaam is slecht ingesteld op de verwerking van fijnstof. Voor relatief grote deeltjes – groter dan 5 micron – fungeren de neus en luchtpijp nog als een natuurlijk filter. Kleinere deeltjes dringen echter tot diep in de longen door en kunnen de gezondheid flink schaden. Zeker kinderen, ouderen en mensen met luchtwegproblemen zijn hier gevoelig voor. De concentratie fijnstof in de lucht verschilt van regio tot regio en van land tot land.

Sick building syndrome – een bron van problemen

In de westerse wereld brengen mensen gemiddeld 70% van de tijd binnen door. Tal van gezondheidsklachten zijn dan ook gerelateerd aan ‘indooromstandigheden’. Ook op het werk laat de luchtkwaliteit vaak te wensen over. Dat kan leiden tot het sick building syndrome (SBS). SBS is voor bijna driekwart van de gevallen te wijten aan stofdeeltjes in gebouwen. Bekende symptomen van SBS zijn lusteloosheid, concentratie- en luchtwegproblemen, hoofdpijn, sufheid, irritatie van huid of ogen en vermoeidheid.

Goede luchtfiltratie is een relatief eenvoudige manier om SBS terug te dringen en om mensen te beschermen tegen de vervelende gevolgen. Door een selectie van de juiste producten, is AFPRO Filters in staat om de luchtkwaliteit te waarborgen. Onze verkopers kunnen voor iedere specifieke situatie een passende oplossing leveren, met als resultaat een gezonde binnen- of buitenluchtomgeving. Deze toepassingen zijn veelal te vinden in bedrijfspanden, hotels en conferentiecentra.

Filters beschermen uw bedrijfsprocessen

Naast het beschermen van mensen, kunnen filters ook worden ingezet om de voortgang van bedrijfsprocessen te garanderen. Afhankelijk van het bedrijfsproces, kunnen de eisen die aan filters worden gesteld variëren. AFPRO Filters kan voor elk bedrijfsproces een passend filter leveren. Veel van onze producten vinden hun weg naar de nucleaire industrie, gasturbines, semiconductor industrie en de farmaceutische industrie.

Nucleaire industrie

De nucleaire filterindustrie speelt een cruciale rol in de wereldwijde energietoevoer en militaire sector. Luchtfiltersystemen vervullen een hoofdrol in nucleaire installaties, zoals energiecentrales, brandstofverwerkingsinstallaties, onderzoeksfaciliteiten en afvalmanagement. De nucleaire luchtfilters voldoen aan de strengste milieunormen, als het gaat om de eisen voor het minimaliseren van radioactieve luchtvervuiling.

Gasturbines

De primaire functie van een luchtfilter inlaatsysteem is om de gasturbine en andere roterende machines tegen verontreinigingen in de buitenlucht te beschermen. Stofdeeltjes (> 5 μm) kunnen erosie veroorzaken en fijne stofdeeltjes (submicron) vervuilen de schoepen van de turbine, waardoor de prestatie van de gasturbine negatief wordt beïnvloed. Voor een optimaal rendement is een uitgebalanceerd filtersysteem een vereiste.

Semiconductor industrie

In deze industrie worden zeer hoge eisen gesteld. De producten, die veelal in cleanrooms worden vervaardigd, zijn uiterst gevoelig voor verstoring. De geringste vervuiling van de lucht – zelfs met minieme deeltjes – kan de uitval in het productieproces enorm verhogen. Voorfilters, fijnfilters en HEPA-filters zorgen ervoor dat de kwaliteit van de lucht in de cleanroom van het hoogste niveau is.

Farmaceutische industrie

Een slechte luchtkwaliteit bij productieprocessen in de farmaceutische industrie kan verstrekkende gevolgen hebben. Besmetting van medicijnen beïnvloedt de geneeskracht of neemt deze helemaal weg, wat vanzelfsprekend voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Het gebruik van de beste filters is cruciaal om de medicijnproductie in een fabriek zonder complicaties te laten verlopen.