Belang van filtratie

De lucht om ons heen bestaat voor 78% uit stikstof, voor 21% uit zuurstof en voor 1% uit verschillende gassen en vaste deeltjes. Bij die laatste component moet u denken aan edelgassen, kooldioxide, fijnstof, zouten en uitlaatgassen van verkeer en industrie. Hoewel één procent weinig lijkt, bepaalt deze wél of de luchtkwaliteit gezond of ongezond kan worden genoemd.

De werking van een filter mag dan in theorie eenvoudig lijken, maar in de praktijk zijn het uiterst gecompliceerde producten. De filtervezels moeten, zonder te veel weerstand te bieden, precies genoeg lucht doorlaten en op hetzelfde moment schadelijke deeltjes afvangen. Dat is de kracht van goede filters.

Lucht

Filters beschermen mensen

Iedere dag ademt een mens twintig kilo lucht in en uit. Twintig kilo. Een indrukwekkend gewicht, zeker als u bedenkt dat een mens dagelijks gemiddeld anderhalve kilo voedsel en tweeënhalve kilo water tot zich neemt. Mensen letten sterk op dat wat ze eten en drinken en ook de overheid geeft vaak voedingsadviezen. Meer aandacht voor de kwaliteit van de lucht die we inademen ligt in de lijn der verwachtingen. Op welke manier kunnen aanwezige stoffen onze prestaties en gezondheid beïnvloeden? Wat doen we om te zorgen dat de kwaliteit van de lucht die we inademen optimaal is?

Fijnstof schaadt de gezondheid

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht geschonken aan de gevaren van fijnstof; luchtvervuiling in de vorm van deeltjes die kleiner zijn dan 10 micron. Drukke verkeerswegen, industrie, verbrandingsmotoren en bio-industrie zijn belangrijke fijnstof bronnen. Het menselijk lichaam is slecht ingesteld op de verwerking van fijnstof. Voor relatief grote deeltjes – groter dan 5 micron – fungeren de neus en luchtpijp nog als natuurlijk filter. Kleinere deeltjes dringen echter tot diep in de longen door en kunnen de gezondheid flink schaden. Zeker kinderen, ouderen en mensen met luchtwegproblemen zijn hier gevoelig voor. De concentratie fijnstof in de lucht verschilt van regio tot regio en van land tot land.

Sick building syndrome – bron van problemen

In de westerse wereld brengen mensen gemiddeld 70% van de tijd binnen door. Tal van gezondheidsklachten zijn dan ook gerelateerd aan ‘indooromstandigheden’. Ook op het werk laat de luchtkwaliteit vaak te wensen over. Dat kan leiden tot het sick building syndrome (SBS). SBS is voor bijna driekwart van de gevallen te wijten aan stofdeeltjes in gebouwen. Bekende symptomen van SBS zijn lusteloosheid, concentratie- en luchtwegproblemen, hoofdpijn, sufheid, irritatie van huid of ogen en vermoeidheid. Goede luchtfiltratie is een relatief eenvoudige manier om SBS terug te dringen en om mensen te beschermen tegen de kwalijke gevolgen. Middels een selectie van de juiste producten is AFPRO Filters in staat om de luchtkwaliteit te waarborgen. Onze verkopers zijn toegerust om voor iedere specifieke situatie een passende oplossing te leveren met als resultaat een gezonde binnen- of buitenluchtomgeving. Deze toepassingen zijn veelal te vinden in bedrijfspanden, hotels en conferentiecentra.

Filters beschermen uw bedrijfsprocessen

Buiten de bescherming van mensen kunnen filters ook worden ingezet om de voortgang van bedrijfsprocessen te garanderen. Afhankelijk van het bedrijfsproces kunnen de eisen aan filters variëren. AFPRO Filters kan voor elk bedrijfsproces een passend filter leveren. Veel van onze producten vinden hun weg in de nucleaire industrie, in gasturbines, in de semiconductor productie en in de farmaceutische industrie.

Nucleaire industrie

De nucleaire filter industrie speelt een essentiële rol in de wereldwijde energietoevoer en militaire sector. Luchtfilter systemen vervullen een hoofdrol in nucleaire installaties, zoals energie centrales, brandstof verwerkingsinstallaties, research faciliteiten en afval management. De nucleaire luchtfilters voldoen aan de strengste milieu normen m.b.t. de eisen voor het minimaliseren van radioactieve luchtvervuiling.

Gasturbines

De primaire functie van een luchtfilter inlaatsysteem is om de gasturbine en ander roterende machines te beschermen tegen verontreinigingen in de buitenlucht. Stofdeeltjes (> 5 μm) kunnen erosie veroorzaken. Fijne stofdeeltjes (sub micron) vervuilen de schoepen van de turbine waardoor de prestatie van de gasturbine negatief beïnvloed wordt. Voor een optimaal rendement is een uitgebalanceerd filtersysteem een vereiste.

Semiconductor productie

In deze industrie worden zeer hoge eisen gesteld. De producten, die veelal in cleanrooms vervaardigd worden, zijn uiterst gevoelig voor verstoring. De geringste vervuiling van de lucht – zelfs met minieme deeltjes – kan de uitval in het productieproces enorm verhogen. Voorfilters, fijnfilters en HEPA-filters bewerkstelligen dat de kwaliteit van de lucht in de cleanroom van het hoogste niveau is.

Farmaceutische industrie

Een slechte luchtkwaliteit bij productieprocessen in de farmaceutische industrie kan verstrekkende gevolgen hebben. Besmetting van medicijnen beïnvloedt de geneeskracht of neemt deze helemaal weg, hetgeen vanzelfsprekend kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het gebruik van de beste filters is essentieel om de medicijnproductie in een fabriek zonder complicaties te laten verlopen.