Duurzaam op weg naar een circulair 2050

Circulariteit, duurzaamheid, CO2-voetafdruk; bij AFPRO Filters zijn we ons bewust van onze impact op het milieu en maken we weloverwogen keuzes om die te minimaliseren. We kijken verder dan de jaarcijfers van ons bedrijf en zetten in op innovatie en kwaliteit.

We zijn volop bezig met de transitie van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel. Deze immense verandering vraagt inspanningen van de hele keten. Daarom zijn we hierover in gesprek met onze klanten én leveranciers.

Onze duurzame keuzes en circulaire stappen
In onze geavanceerde laboratoria onderzoeken we dag in dag uit hoe we onze luchtfilters nóg efficiënter en duurzamer kunnen maken en werken we aan nieuwe filtermedia en filtratietechnieken.

Duurzaamheid en energieverbruik
AFPRO Filters loopt voorop in het ontwikkelen van A en A+ label filters. Zo stellen we onze klanten in staat om een bewuste, duurzame keuze te maken. Kiest u voor deze filters? Dan reduceert u het energieverbruik en daarmee uw CO2-voetafdruk significant.

We gaan ook zelf zo zuinig mogelijk met energie om. Zo gebruiken we groene stroom van zonnepanelen en is ons moderne logistieke centrum aangesloten op de restwarmtelevering van de huisvuilcentrale en heel energiezuinig gebouwd. Dit heeft voor een 50% reductie op energieverbruik gezorgd.

Circulariteit
Bij het produceren van onze filters gebruiken we zo min mogelijk plastic. We kiezen voor glasvezel en streven ernaar het gebruik van plastic tot nul te reduceren. Daarnaast kiezen we ook heel bewust voor het toepassen van aluminium frames. Aluminium is – in tegenstelling tot het plastic dat veel andere producenten gebruiken – 100% herbruikbaar en recyclebaar.

Om op onze weg naar circulariteit continu de meest duurzame keuzes te maken, hebben we het leven van onze filters in kaart gebracht. Voor elke fase bekijken we doorlopend welke duurzame en/of circulaire verbeteringen we kunnen doorvoeren.

Fase 1. Grondstoffen en transport
Bij de keuze voor leveranciers is de milieu-impact een belangrijk selectiecriterium en kunnen certificaten en werkprocedures een doorslaggevende factor zijn in de weging. We kopen waar mogelijk lokaal in en kiezen voor productiefaciliteiten in de buurt van onze fabrieken om de hoeveelheid transportbewegingen te minimaliseren. Daarbij plannen we pallets en containers op de centimeter nauwkeurig vol om een efficiënt transportvolume te bereiken en niet onnodig lucht te vervoeren.

Fase 2. Productieproces
We zijn als een van de weinige luchtfilterproducenten ISO 14001 gecertificeerd en werken toe naar een zero-waste-bedrijfsvoering. Dit bereiken we onder andere door afspraken te maken met onze leveranciers over de reductie van verpakkingsmateriaal. Daarnaast zijn we door onze verticale integratie van het productieproces in staat om productieafval tot een minimum te beperken.

Afvalreductie in onze productieprocessen heeft continu onze aandacht. Zo hebben we de afgelopen jaren significante resultaten bereikt in het beperken van de hoeveelheid restmateriaal. Dit onder andere door de investering in moderne machines en geavanceerde software voor een slimmere planning.

Fase 3. Verpakking
De kartonnen verpakkingen (FSC-gecertificeerd) die we gebruiken zijn op maat gemaakt en dienen niet alleen als transportbescherming voor het geleverde product, maar kunnen ook worden ingezet voor het verpakken en afvoeren van gebruikte filters.

Voor het optimaal op maat maken van kartonnen dozen gebruiken we een hypermoderne machine die op basis van het te verpakken materiaal met een intelligente berekening de juiste kartonnen doos op maat aflevert. Zo besparen we op karton, transportvolume en onnodig opvulmateriaal.

Fase 4. Levering
We proberen het aantal transportbewegingen te minimaliseren en benaderen onze klanten actief met het verzoek om hun orders zo veel mogelijk per adres te bundelen. Daarbij worden pallets zo efficiënt mogelijk volgestapeld om volume te besparen. Ook zetten we zoveel mogelijk CO2-neutraal transport in. Is dit niet mogelijk? Dan kiezen we voor transport met vrachtwagens met emissieklasse Euro 6.

Fase 5. Gebruik
Onze luchtfilters zorgen tijdens de gebruiksfase voor een gezond binnenklimaat en energiebesparing. Kiest u voor een A+ of A label ePM1 filter? Dan kiest u voor de beste luchtkwaliteit én de grootste energiebesparing. Een win-winsituatie. Goed voor de eindgebruiker én het milieu.

Fase 6. Hergebruik en recycling
We zetten alles op alles om onze filters zo te ontwerpen dat de gebruikte grondstoffen optimaal kunnen worden hergebruikt. Daarnaast heeft recycling bij al onze productielocaties de volle aandacht.

We werken actief mee aan initiatieven en pilotprojecten op het gebied van gescheiden inzameling, afvoer en hergebruik van gebruikte filters en verpakkingsmateriaal. Zo kunnen we ook onze klanten in staat stellen nog afvalvrijer te werken en zetten we samen duurzame en circulaire vervolgstappen op weg naar een circulair 2050.