Duurzaam op weg naar een circulair 2050

Circulariteit, duurzaamheid, CO2-footprint; bij AFPRO Filters zijn we ons bewust van onze impact op het milieu en maken we weloverwogen keuzes om die te minimaliseren. We kijken verder dan de jaarcijfers van ons bedrijf en zetten in op innovatie en kwaliteit.

We zijn volop bezig met de transitie van een lineair naar een circulair businessmodel. Deze immense verandering vraagt inspanningen van de gehele keten. Daarom zijn we in gesprek met onze klanten én leveranciers.

Onze duurzame keuzes en circulaire stappen
In onze geavanceerde laboratoria onderzoeken we dag in dag uit hoe we onze luchtfilters nog efficiënter en duurzamer kunnen maken en werken we aan nieuwe filtermedia en filtratietechnieken.

Duurzaamheid en energieverbruik
AFPRO Filters loopt voorop in het ontwikkelen van A en A+ label filters. Zo stellen we onze klanten in staat een bewuste, duurzame keuze te maken. Kiest u voor deze filters, dan reduceert u het energieverbruik en daarmee uw CO2-footprint significant.

We gaan ook zelf zo zuinig mogelijk om met energie. Zo maken we gebruik van groene stroom van zonnepanelen en is ons moderne logistieke centrum aangesloten op de restwarmtelevering van de huisvuilcentrale en super energiezuinig gebouwd. Dit heeft gezorgd voor een 50% reductie op energieverbruik.

Circulariteit
Bij het produceren van onze filters gebruiken we zo min mogelijk plastic. We kiezen voor glasvezel en streven ernaar het gebruik van plastic te reduceren tot nul. Daarnaast kiezen we ook heel bewust voor de toepassing van aluminium frames. Aluminium is – in tegenstelling tot het plastic dat veel andere producenten gebruiken – 100% herbruikbaar en recyclebaar.

Om op onze weg naar circulariteit continu de meest duurzame keuzes te maken, hebben we het leven van onze filters in kaart gebracht. Voor elke fase bekijken we doorlopend welke duurzame en/of circulaire verbeteringen we kunnen doorvoeren.

Fase 1: Grondstoffen en transport
Bij de keuze van leveranciers is milieu-impact een belangrijk selectiecriterium en kunnen certificaten en werkprocedures een doorslaggevende factor vormen in de weging. We kopen waar mogelijk lokaal in en kiezen voor productiefaciliteiten in de buurt van onze fabrieken om de transportbewegingen te minimaliseren. Daarbij worden pallets en containers op de centimeter nauwkeurig volgepland om een efficiënt transportvolume te bereiken en niet onnodig lucht te vervoeren.

Fase 2: Productieproces
We zijn als een van de weinige luchtfilterproducenten ISO 14001 gecertificeerd en werken toe naar een zero-waste-bedrijfsvoering. Dit bereiken we onder andere door afspraken te maken met onze leveranciers over de reductie van verpakkingsmateriaal. Tevens zijn we door onze verticale integratie van het productieproces in staat productieafval tot een minimum te beperken.

Afvalreductie in onze productieprocessen heeft continu onze aandacht. Zo hebben we de afgelopen jaren significante resultaten bereikt in de beperking van restmateriaal. Dit onder andere door de investering in moderne machines en geavanceerde software voor slimmere planning.

Fase 3: Verpakking
De kartonnen verpakkingen (FSC-gecertificeerd) die we gebruiken zijn op maat gemaakt en dienen niet alleen als transportbescherming voor het geleverde product, maar kunnen ook worden ingezet voor het verpakken en afvoeren van gebruikte filters.

Voor het optimaal op maat maken van kartonnen dozen maken we gebruik van een hypermoderne machine die op basis van het ter verpakken materiaal met een intelligente berekening de juiste kartonnen doos op maat aflevert. Zo besparen we op karton, op transportvolume en op onnodig opvulmateriaal.

Fase 4: Levering
We proberen transportbewegingen te minimaliseren en benaderen onze klanten actief met het verzoek hun orders zo veel mogelijk te kunnen bundelen per adres. Daarbij worden pallets zo efficiënt mogelijk volgestapeld om volume te besparen. Ook zetten we zoveel mogelijk CO2-neutraal transport in. Is dit niet mogelijk, dan kiezen we voor transport met vrachtwagens met emissieklasse Euro 6.

Fase 5: Gebruik
Onze luchtfilters zorgen tijdens de gebruiksfase voor een gezond binnenklimaat en voor energiebesparing. Kiest u voor een A+ of een A label ePM1 filter, dan kiest u voor de beste luchtkwaliteit en de grootste energiebesparing. Een win-winsituatie. Goed voor de eindgebruiker én voor het milieu.

Fase 6: Hergebruik en recycling
We zetten alles op alles om onze filters zo te ontwerpen dat de gebruikte grondstoffen optimaal kunnen worden hergebruikt. Daarnaast heeft recycling in al onze productielocaties de volle aandacht. Bovendien werken we actief mee aan initiatieven en pilotprojecten op het gebied van gescheiden inzameling, afvoer en hergebruik van gebruikte filters en verpakkingsmateriaal. Zo kunnen we ook onze klanten in staat stellen nog afvalvrijer te werken en zetten we samen duurzame en circulaire vervolgstappen op weg naar een circulair 2050.