Nieuwe ISO 16890 standaard vervangt EN779:2012

De ISO 16890 standaard is de nieuwe wereldwijde richtlijn voor het testen en classificeren van luchtfilters en vervangt de bestaande EN779:2012 standaard. Deze nieuwe richtlijn verandert de manier waarop luchtfilters worden beoordeeld.

Deze nieuwe ISO 16890 richtlijn voor luchtfilters is eind 2016 gepubliceerd.

Bekijk deze korte animatie video die de nieuwe ISO16890 standaard uitlegt en duidelijk de verschillen tussen de 4 filterklassen (PM1, PM2.5, PM10 en grof filters (Coarse) laat zien. Ook leert u waarom een PM1 filter de beste bescherming tegen fijnstof biedt.

In dit interview met Dhr. Joost Verlaan krijgt u antwoord op de belangrijkste vragen omtrent de nieuwe ISO16890 standaard.

WAAROM EEN NIEUWE ISO 16890 STANDAARD VOOR FILTRATIE? 

Bij de nieuwe ISO 16890 testmethode wordt er niet meer gekeken naar de filtratieprestaties, maar naar de onderverdeling op basis van de afmetingen van het fijnstof (PM). Dit zijn realistischere criteria dan de theoretische EN779:2012.

WAT VERANDERT ER? 

Dit betekent dat bij de nieuwe ISO 16890 standaard het filterrendement bepaald wordt aan de hand van de klassen PM1, PM2.5 en PM10, die meestal ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere autoriteiten worden gebruikt als evaluatiecriteria.

iso-16890-standard-afmetingen-partikels-afpro-filters-nl-screenshot

ISO16890 – DE NIEUWE GROEPSINDELINGEN 

Bij de nieuwe ISO16890 standaard worden de luchtfilters in vier groepen ingedeeld. Een eerste vereiste voor iedere groep is dat een filter ten minste 50% van de deeltjes uit die groep opvangt. Wanneer een filter bijvoorbeeld meer dan 50% PM1 deeltjes opvangt, dan valt deze onder de ISO ePM1 filter. Het aanvangsrendement wordt vervolgens bepaald en afgerond op 5%.

Naast filters voor fijnstof beoordeelt de nieuwe ISO standaard ook filters voor grof stof met de ISO Coarse. Hieronder vallen filters die minder dan 50% PM10 opvangen.

 • ISO ePM1 :  ePM1 min ≥ 50% ( virussen, nano deeltjes, uitlaatgassen)
 • ISO ePM2,5 : ePM2,5 min ≥ 50% ( bacteriën, schimmels en schimmelsporen, stuifmeel, tonerstof)
 • ISO ePM10 : ePM10 ≥ 50% (stuifmeel, woestijnstof)
 • ISO Coarse : ePM10 ≤ 50% (zand, haar)

 

WAT BETEKENT PM1? 

PM1 staat voor alle soorten fijnstof (‘Particulate Matter’) die kleiner zijn dan 1 micron (een duizendste van een millimeter), voor alle duidelijkheid:

 • 1μ= 0.001mm (= PM1)
 • 2.5μ= 0.0025mm (=PM2,5)
 • 10μ= 0.01mm (=PM10)

ePM1 = De “e” voor PM1 staat hier voor het woord “efficiency” en geeft de efficiency aan van het luchtfilter bij het afvangen van PM1.

WAT IS FIJNSTOF? 

Bekijk hier onze korte video over fijnstof:

Dankzij de introductie van de nieuwe ISO 16890 standaard wordt er meer rekening gehouden met hoe een filter daadwerkelijk in de praktijk presteert. In plaats van dat er alleen gekeken wordt naar de deeltjes met een afmeting van 0,4 micron (EN779:2012), worden nu deeltjes in het gebied van 0,3 tot 10 micron gebruikt om het scheidingsrendement te bepalen voor de groepen PM10, PM2,5 en PM1 (ISO16890). Een luchtfilter krijgt de beoordeling ePM1 of een van de andere beoordelingen als het minimale rendement 50% is en dit wordt stapsgewijs geregistreerd en op 5% afgerond – een luchtfilter dat een rendement van 66% op PM1 deeltjes heeft zal dus de beoordeling ePM1 65% krijgen.

In het geval van filters voor grof stof zal de nieuwe richtlijn ook filters opnemen die minder dan 50% van de deeltjes in de PM10 groep opvangt – deze zullen de beoordeling “ISO Coarse” krijgen en er zal worden gekeken naar hun PM10 prestaties, oftewel hun “PM Coarse 45%”.

EEN VERGELIJKING VAN DE EN779 EN ISO 16890 KLASSEN 

Een eenvoudige ‘vertaling’ van de klassen van ISO 16890 naar EN779:2012 is niet mogelijk omdat er heel verschillende meet- en beoordelingsmethoden worden gebruikt. LET OP: Er is momenteel nog geen standaard tabel beschikbaar. We bieden daarom als richtlijn de volgende tabel:

iso-16890-versus-en799-filterklassen-afpro-filters-nl-screenshot

De verschillende categorieën PM dringen niet allemaal even diep door in het menselijk lichaam. Onderstaande infographic biedt een grafische weergave van de penetratiegraad per fijnstof classificatie. Belangrijk om te weten is dat des te kleiner de deeltjes zijn, des te gevaarlijker voor de gezondheid van de mens ze zijn. PM 1 en PM 0,1 zijn zo klein dat de zin de bloedbaan doordringen en ook niet meer worden afgebroken door het menselijk lichaam. Kies daarom altijd voor een ePM1 luchtfilter volgens de ISO16890 standaard. Een ePM1 luchtfilter vangt namelijk ook PM10 en PM2,5 af (en zelfs grote delen van PM0,1).

DE VOORDELEN VAN ISO 16890 

De nieuwe ISO 16890 standaard bevat enkele verbeteringen in vergelijking met de EN779 standaard:

 • Eén wereldwijde internationale richtlijn.
 • De ISO16890 registreert de prestaties van de deeltjesgrootte in het gebied van 0,3 tot 10 micron (bij de EN779 test werd de beoordeling fijn filter toegekend bij 0,4 micron).
 • Het fractioneel filterrendement is zichtbaar voor en nadat een stof van elektrostatische ontlading is gedaan.
 • Nu ontstaat er de mogelijkheid om filters te kiezen op basis van prestaties en het beoogde gebruik.
 • Welke eisen worden er gesteld aan de lucht die wordt toegevoerd in de verschillende ruimten (Supply air/luchttoevoer = SUP).