Nieuwe ISO 16890 standaard vervangt EN 779:2012

De ISO 16890 standaard is de nieuwe wereldwijde richtlijn voor het testen en classificeren van luchtfilters en vervangt de bestaande EN 779:2012 standaard. Deze nieuwe richtlijn verandert de manier waarop luchtfilters worden beoordeeld.

Deze nieuwe ISO 16890 richtlijn voor luchtfilters is eind 2016 gepubliceerd.

Bekijk onderstaande korte animatievideo die de nieuwe ISO 16890 standaard uitlegt en duidelijk de verschillen tussen de vier filterklassen (PM1, PM2.5, PM10 en grof filters (Coarse)) laat zien. Ook leert u waarom een PM1 filter de beste bescherming tegen fijnstof biedt.

In dit interview met Dhr. Joost Verlaan krijgt u antwoord op de belangrijkste vragen over de nieuwe ISO16890 standaard.

WAAROM EEN NIEUWE ISO 16890 STANDAARD VOOR FILTRATIE? 

Bij de nieuwe ISO 16890 testmethode wordt er niet meer gekeken naar de filtratieprestaties, maar naar de onderverdeling op basis van de afmetingen van het fijnstof (PM). Dit zijn realistischere criteria dan de theoretische EN 779:2012.

WAT VERANDERT ER? 

Dit betekent dat bij de nieuwe ISO 16890 standaard het filterrendement wordt bepaald aan de hand van de filterklassen PM1, PM2.5 en PM10, die meestal ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere autoriteiten als evaluatiecriteria worden gebruikt.

iso-16890-standard-afmetingen-partikels-afpro-filters-nl-screenshot

ISO 16890 – DE NIEUWE GROEPSINDELINGEN 

Bij de nieuwe ISO 16890 standaard worden de luchtfilters in vier groepen ingedeeld. Een eerste vereiste voor iedere groep is dat een filter minstens 50% van de deeltjes uit die groep opvangt. Als een filter bijvoorbeeld meer dan 50% PM1 deeltjes opvangt, dan valt die onder de ISO ePM1 filter. Vervolgens wordt het aanvangsrendement bepaald en afgerond op 5%.

Naast filters voor fijnstof, beoordeelt de nieuwe ISO standaard ook filters voor grof stof met de ISO Coarse. Hieronder vallen filters die minder dan 50% PM10 deeltjes opvangen.

 • ISO ePM1: ePM1 min ≥ 50% (virussen, nanodeeltjes en uitlaatgassen)
 • ISO ePM2,5: ePM2,5 min ≥ 50% (bacteriën, schimmels en schimmelsporen, stuifmeel en tonerstof)
 • ISO ePM10: ePM10 ≥ 50% (stuifmeel en woestijnstof)
 • ISO Coarse: ePM10 ≤ 50% (zand en haar)

WAT BETEKENT PM1? 

PM1 staat voor alle soorten fijnstof (Particulate Matter) die kleiner zijn dan 1 micron (een duizendste van een millimeter). Voor alle duidelijkheid:

 • 1μ= 0.001mm (= PM1)
 • 2.5μ= 0.0025mm (= PM2,5)
 • 10μ= 0.01mm (= PM10)

ePM1 = De e voor PM1 staat hier voor het woord efficiency en geeft de efficiency van het luchtfilter aan bij het afvangen van PM1.

WAT IS FIJNSTOF? 

Bekijk hier onze korte video over fijnstof:

Dankzij de introductie van de nieuwe ISO 16890 standaard, wordt er meer rekening gehouden met hoe een filter in de praktijk presteert. In plaats van dat er alleen wordt gekeken naar de deeltjes met een afmeting van 0,4 micron (EN 779:2012), worden nu deeltjes in het gebied van 0,3 tot 10 micron gebruikt om het scheidingsrendement voor de groepen PM10, PM2,5 en PM1 (ISO16890) te bepalen. Een luchtfilter krijgt de beoordeling ePM1 of een van de andere beoordelingen als het minimale rendement 50% is. Dit wordt stapsgewijs geregistreerd en op 5% afgerond – een luchtfilter met een rendement van 66% op PM1 deeltjes, krijgt dus de beoordeling ePM1 65%.

Bij filters voor grof stof neemt de nieuwe richtlijn ook filters op die minder dan 50% van de deeltjes in de PM10 groep opvangt – deze krijgen de beoordeling ISO Coarse en er wordt gekeken naar hun PM10 prestaties, oftewel hun PM Coarse 45%.

EEN VERGELIJKING VAN DE EN 779:2012 EN ISO 16890 KLASSEN 

Een eenvoudige vertaling van de klassen van ISO 16890 naar EN 779:2012 is niet mogelijk, omdat de meet- en beoordelingsmethoden heel erg van elkaar verschillen.

LET OP: Er is momenteel nog geen standaard tabel beschikbaar. We bieden daarom als richtlijn de volgende tabel:

ISO norm NL

De verschillende categorieën PM dringen niet allemaal even diep in het menselijk lichaam door. Onderstaande nfographic biedt een grafische weergave van de penetratiegraad per fijnstof classificatie. Belangrijk om te weten is dat hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe gevaarlijker ze zijn voor de gezondheid van de mens. PM1 en PM0,1 zijn zo klein dat ze doordringen tot in de bloedbaan en ook niet meer door het menselijk lichaam worden afgebroken. Kies daarom altijd voor een ePM1 luchtfilter volgens de ISO 16890 standaard. Een ePM1 luchtfilter vangt namelijk ook PM10 en PM2,5 af (en zelfs grote delen van PM0,1).

Penetratie van fijnstof deeltjes in het lichaam

DE VOORDELEN VAN DE ISO 16890 standaard 

De nieuwe ISO 16890 standaard bevat enkele verbeteringen in vergelijking met de EN 779:2012 standaard:

 • Eén wereldwijde internationale richtlijn.
 • De ISO 16890 registreert de prestaties van de deeltjesgrootte in het gebied van 0,3 tot 10 micron (bij de EN 779:2012 test werd de beoordeling fijn filter toegekend bij 0,4 micron).
 • Het fractioneel filterrendement is zichtbaar voor en nadat een stof van elektrostatische ontlading is ontdaan.
 • Het is nu mogelijk om filters te kiezen op basis van de prestaties en het beoogde gebruik.
 • Welke eisen worden er gesteld aan de lucht die wordt toegevoerd in de verschillende ruimten (Supply air/luchttoevoer = SUP).