Tips voor onderhoud en vervangingTips voor onderhoud en vervanging

Een filterinstallatie is schoon als alle systeemcomponenten, inclusief de luchtfilters, zichtbaar schoon zijn. Goed onderhoud begint met regelmatige aandacht. We geven u graag vier tips waardoor uw filterinstallatie zo lang mogelijk meegaat en zo efficiënt mogelijk draait.

1. Maandelijkse controles

 • Op verzadiging van filterelementen om het risico op microbiologische aangroei te reduceren.
 • Op scheuren en breuken in filterzakken.
 • Op andere mechanische mankementen, zoals beschadigde afdichtingen.
 • Op de waarden van de verschildruk en de bedrijfsuren en registratie daarvan.

2. Filters vervangen

 • Bij zichtbare lekkage of beschadigingen.
 • Bij verzadiging van het filter.
 • Na de bouw of verbouwing van de installatie.
 • Als de eindweerstand wordt bereikt, die de fabrikant of systeemleverancier van de luchtbehandelingskast aangeeft.
 • Als de wisselfrequentie wordt bereikt.
 • Bij voorkeur na het pollenseizoen (in de herfst) of na het stookseizoen (in het voorjaar).

3. Aandachtspunten bij filterwisseling

 • Sla reservefilters droog en schoon op in de originele verpakking.
 • Draag bij het wisselen van filters beschermende kleding.
 • Pak de vuile filters zorgvuldig in om te vermijden dat verontreinigingen ontsnappen.
 • Reinig de installatie en vervang beschadigde afdichtingen, klemmen en dergelijke.
 • Installeer het nieuwe filter voorzichtig om beschadigingen zoals ingeklemde zakken te vermijden.
 • Controleer de nulwaarde van de verschildrukmanometer en de bedrijfsurenteller.

Noteer voor elke filtersectie op een servicekaart:

 • de datum waarop filterwisseling plaatsvond;
 • de afgelezen weerstand van nieuwe filters;
 • de volgende filterwisseling;
 • de naam van de uitvoerder.

4. Afvoer van vuile buitenlucht- en recirculatiefilters

Filters die schadelijke stoffen – toxisch, pathogeen – hebben afgevangen, moeten als chemisch afval worden afgevoerd. Hiervoor gelden de lokale milieuregels. Overige filters behandelt u als industrieel afval, en kunt u bijvoorbeeld aanbieden bij een industriële afvalverbrander. Bij verbranding van de filters van AFPRO Filters komen geen schadelijke stoffen vrij.