Tips voor onderhoud en vervangingTips voor onderhoud en vervanging

Een filterinstallatie is schoon als alle systeemcomponenten, inclusief de luchtfilters, zichtbaar schoon zijn. Goed onderhoud begint met regelmatige aandacht. Vier tips waarmee uw filterinstallatie zo lang mogelijk meegaat en zo efficiënt mogelijk draait.

1 Controleer maandelijks

 • op doorweking van filterelementen om het risico op microbiologische aangroei te reduceren
 • op het afscheuren of opschuren van filterzakken
 • op andere mechanische mankementen zoals beschadigde afdichtingen
 • de waarden van de verschildruk en de bedrijfsuren en registratie daarvan

2 Vervang filters

 • bij visuele lekken en beschadigingen
 • bij doorweking van het filter
 • na bouw of verbouwing van de installatie
 • als de eindweerstand bereikt wordt die de LBK-fabrikant of systeemleverancier aangeeft
 • als de wisselfrequentie bereikt wordt
 • bij voorkeur na het pollenseizoen (in de herfst) of na het stookseizoen (in het voorjaar)

3 Aandachtspunten bij filterwisseling

 • sla reservefilters droog en schoon op in de originele verpakking
 • draag bij het wisselen van filters beschermende kleding
 • pak de vuile filters zorgvuldig in om te vermijden dat verontreinigingen ontsnappen
 • reinig de installatie en vervang beschadigde afdichtingen, klemmen en dergelijke
 • installeer het nieuwe filter voorzichtig om beschadigingen zoals ingeklemde zakken te vermijden
 • controleer de nulwaarde van de verschildrukmanometer en de bedrijfsurenteller.

Noteer voor elke filtersectie op een servicekaart:

 • de datum waarop filterwisseling plaatsvond
 • de afgelezen weerstand van nieuwe filters
 • de volgende filterwisseling
 • de naam van de uitvoerder

4 Afvoer van vuile buitenlucht- en recirculatiefilters

Filters die schadelijke stoffen – toxisch, pathogeen – hebben afgevangen, moeten als chemisch afval worden afgevoerd. Hiervoor gelden de lokale milieuregels. Overige filters behandelt u als industrieel afval, en kunt u bijvoorbeeld aanbieden bij een industriële afvalverbrander. Bij verbranding van filters van AFPRO Filters komen geen schadelijke stoffen vrij.