Calculaties

Er zijn verschillende formules die u kunt gebruiken om verschillende aspecten van de prestaties van uw filters vast te stellen. Het energieverbruik, efficiëntie, permeabiliteit en filtratiecoëfficiënt van filters worden hieronder in successie besproken.

Energieverbruik

Verreweg de grootste kostenpost bij filtratie is het energieverbruik. Ongeveer 70 procent van de totale kosten kan aan het energieverbruik van uw filtersysteem worden toegeschreven. Het berekenen van het energieverbruik geeft daarom een goed inzicht in de totale bedrijfskosten.

Het energieverbruik wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh), wat kan worden vermenigvuldigd met het toepasselijke energietarief om de kosten in euro’s te berekenen. Belangrijke aspecten in dit verband zijn het volume lucht dat door de luchtbehandelingskast stroomt, de gemiddelde weerstand, de bedrijfsuren en de efficiëntie van de ventilator. Dit laatste aspect varieert in het algemeen van 0,6 tot 0,7.

Efficiency van filters

Naast het energieverbruik, is de efficiëntie van het filter belangrijk. De onderstaande berekening wordt gebruikt om het percentage deeltjes vast te stellen dat door het filter is opgesloten. Op verzoek is het mogelijk om deze test in ons laboratorium te laten uitvoeren.

Permeabiliteit en penetratie (%)

De penetratiefactor van een filter is een manier om de kwaliteit uit te drukken. Het wordt berekend door de gemeten concentratie van deeltjesmaterie te delen door het filter aan de voorkant.