Retail & commerciële gebouwen Retail & commerciële gebouwen

Luchtfilters voor de retail, commerciële gebouwen en kantoren

Een gezond binnenklimaat is voor uw medewerkers een belangrijke voorwaarde om hun werk goed te doen. Veel commerciële gebouwen zoals kantoorpanden en winkels zijn tegenwoordig goed ingericht, maar toch zijn er regelmatig klachten over het binnenklimaat, zoals de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en de hoeveelheid CO2 en fijnstof op de werkplek.

Een aantal onderzoeken laat zien dat een slecht binnenklimaat in gebouwen de belangrijkste oorzaak voor een hoog ziekteverzuim is. Andere onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk verband is tussen de werkomgeving en het werkplezier. Dat maakt dat de keuze voor het juiste luchtfilter voor de retail en commerciële gebouwen cruciaal is.

Reduceer ziekteverzuim en verhoog de werktevredenheid

Een gezond binnenklimaat zorgt voor de juiste condities waaronder werknemers optimaal kunnen presteren en draagt daarmee bij aan het bedrijfseconomisch doel van een onderneming. Het is dan ook raadzaam om preventief voor het beste binnenklimaat te zorgen.

Daarnaast is het met energiebesparende luchtfilters ook mogelijk om energie én geld te besparen terwijl het binnenklimaat wordt verbeterd.

Lager energieverbruik met een energiezuinig luchtfilter, voorbeelden uit de praktijk:

Servicemanager Stef de Waal, Mourik Klimaattechniek: “In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met luchtverontreiniging als gevolg van het toenemende industrie en verkeer. Op verschillende locaties is de concentratie fijnstof in de lucht hoger dan volgens de Europese normen is toegestaan. Met name het onzichtbare fijnstof zorgt voor talloze klachten.” Rapportages van onder meer Milieudefensie laten zien dat de concentratie in de buurt van snelwegen en industriegebieden erg hoog is en de gevolgen hiervan schadelijk zijn; van concentratieproblemen tot ernstige longaandoeningen op de langere termijn.

Lees hier de hele MOURIK case study over de bescherming tegen fijnstof en het besparen van energie en geld.

Een goede en gezonde werkomgeving stelt echter hoge eisen aan de klimaatbeheersing. Door over te stappen op een nieuw HQ-luchtfilter wordt het stroomverbruik van de luchtbehandeling met 15% gereduceerd en verbetert de binnen- luchtkwaliteit met 57% door het filteren van fijnstof.

Een gezond binnenklimaat en energiebesparing gaan hand in hand

De multifunctionele accommodatie Oude Tol in Reeuwijk biedt onderdak aan drie basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang. Op de bovenste bouwlaag bevinden zich nog eens twintig appartementen, met daarbovenop een zestal ‘penthouses’. Wolter Duinker, algemeen beheerder: “Sinds 2011 is het onderhoud in handen van Unica. Zij hebben een goede naam in de omgeving en de keuze voor hen was destijds dan ook een logische.”

Tips voor luchtfiltratie voor gebouwen Tips voor luchtfiltratie voor gebouwen