Cleanroom kwalificatie Cleanroom kwalificatie

De dienstverlening van AFPRO Filters gaat verder dan alleen het filteren van de lucht. We bieden ondersteuning bij het analyseren, inspecteren en beheersen van de lucht in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen.

Laboratoria

food industry

Voedingsindustrie

Pharma

Farmaceutische industrie

Wat is een cleanroom?

Een cleanroom is een besloten ruimte waarin de aanwezigheid van (fijn)stof, in de lucht aanwezige micro-organismes en chemische dampen binnen strikte grenzen wordt gehouden. Cleanrooms moeten voldoen aan de ISO14644 waarin ze worden geclassificeerd volgens het aantal deeltjes van een maximale omvang per hoeveelheid lucht. In overeenstemming met deze norm worden bovendien temperatuur, vochtigheid en relatieve druk gehandhaafd op gespecificeerde niveaus.

Door de steeds strengere omgevingseisen die worden gesteld tijdens tal van productieprocessen is het aantal cleanrooms de afgelopen jaren enorm toegenomen. De ene cleanroom is de andere niet. In de ene cleanroom is een complete fabricagefaciliteit aanwezig, de andere cleanroom is maar een paar vierkante meter groot. Al die verschillende cleanrooms hebben met elkaar gemeen dat er hoge eisen worden gesteld aan het aantal in de lucht aanwezige deeltjes, de temperatuur, de vochtigheid en de relatieve druk.

Analyse en inspectiediensten voor gecontroleerde omgevingen

Emery-Integriteitstest van HEPA-filters (in overeenstemming met ISO 14-644-3 - B.6) 

Om uw HEPA-filtratiesystemen te verifiëren en te kwalificeren testen en controleren we de integriteit van het filtersysteem. Hiertoe evalueren we de dichtheid van de HEPA-filters, de verbindingen en de structuur. We garanderen het Risk Charter door te voldoen aan de kwaliteitseisen voor het binnenklimaat van cleanrooms en gecontroleerde omgevingen.

 Deeltjesanalyse

Tijdens dit proces identificeren en kwantificeren we potentieel gevaarlijke deeltjes in een gesloten omgeving waar biologische, chemische, nucleaire of andere verontreinigingen worden verwerkt. Door de potentieel gevaarlijke deeltjes op deze manier in kaart te brengen kunnen we bepalen of de omgevingslucht gezond is. Is dit niet het geval, dan kunnen we u ondersteunen bij het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Binnen 15 dagen inzicht in de prestaties van uw filtratiesysteem 

We testen uw HEPA-filtratiesystemen we analyseren de in de omgevingslucht aanwezige deeltjes. Binnen 15 dagen ontvangt u ons rapport en weet u of uw ruimtes voldoen aan de normen die gelden voor de verwerkte producten, het milieu en uw medewerkers. Door dit inzicht de prestaties van uw luchtfiltratiesysteem, kunt u de risico’s in uw processen van A tot Z beheersen.

De + van Afprofilters

We vertrouwen op de expertise van onze gekwalificeerde en bevoegde bioveiligheidstechnici. U kunt van ons het volgende verwachten:

  • Respect voor de geldende normen
  • Lokale teams voor een snellere service
  • Gedetailleerde rapporten van uw installaties
  • Betrouwbare meetapparatuur, geverifieerd door goedgekeurde externe COFRAC-organisaties
  • Garandeerde filtratiestandaarden van A tot Z