Laboratorium

AFPRO Filters staat voor kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Om onze klanten deze belangrijke kernwaarden blijvend te kunnen garanderen, beschikt AFPRO Filters over geavanceerde laboratoria. In onze laboratoria onderzoeken we dag in dag uit hoe we de luchtfilters nog efficiënter en duurzamer kunnen maken.

AFPRO Filters controleert alle producten volgens het ISO 9001-kwaliteitssysteem. De grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten worden gecontroleerd op de criteria die het kwaliteitssysteem voorschrijft. Zo waarborgen we de constante kwaliteit van de producten.

Research en development laboratorium

In het research en development laboratorium werken de onderzoekers van AFPRO Filters aan nieuwe filtermedia en filtratietechnieken. In het laboratorium doen we bijvoorbeeld onderzoek naar hoogwaardige, niet-breekbare synthetische vezels die met een multilayering-techniek progressief worden geconstrueerd. Deze techniek draagt bij aan duurzaamheid: de luchtweerstand en daardoor ook het energieverbruik van dergelijke filtermedia zijn lager. AFPRO Filters is Eurovent-gecertificeerd volgens het Certify All-programma.

Het Euroventkeurmerk waarborgt continue kwaliteit. De meerwaarde van de certificatie wordt gegarandeerd door onafhankelijke testlaboratoria in Zweden en Finland. Daar worden filters van alle bedrijven die aan de strenge eisen van Eurovent voldoen regelmatig ‘blind’ getest.

Actiefkoollaboratorium

Behalve over een laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling beschikt AFPRO Filters over een actiefkoollaboratorium. Actiefkool wordt toegepast om gasvormige deeltjes af te vangen. AFPRO Filters doet in dit laboratorium onderzoek naar de adsorptiecapaciteit van diverse actiefkoolsoorten en -filtermedia. Dit gebeurt natuurlijk volgens de geldende actiefkoolnormen. Voor klanten kunnen we in het actiefkoollaboratorium een monstername doen, waarna we de resterende standtijd of opnamecapaciteit van een filter kunnen analyseren. Aan de hand van deze analyse geven we adviezen over de te gebruiken filters en de gevolgen in de zin van luchtkwaliteit, energieverbruik en kosten.

AFPRO Filter Services

Oons laboratorium fungeert voor klanten als service- en kenniscentrum. Het is de basis van AFPRO Filter Services. U kunt er veel kennis opdoen over luchtfiltratie, filtermedia, teststandaarden en meettechnieken. AFPRO Filters beschikt over een eigen ISO16890-testkanaal waar iedere productgroep wordt getest om hoogwaardige kwaliteit te waarborgen. U kunt als klant bovendien ook uw filters laten testen volgens de ASHREA 52.2 en de EN779:2012 teststandaard.

Luchtmetingen verrichten
De kennis uit het laboratorium stelt ons in staat om op locatie luchtmetingen te verrichten. Daarbij kunnen we uw totale filtersysteem evalueren volgens de geldende normen. De testmethodes die bij luchtmetingen toegepast worden staan hieronder weergegeven:

• Eurovent 4/10 – 1996 De bepaling van de on-site fractionele efficiëntie van algemene ventilatie filters.

• ISO/CD 29462 Praktijktests op deeltjesgrootte en luchtweerstand van algemene ventilatie filtratie apparatuur en systemen voor on-site filtratie efficiëntie.

Filterperformance onderzoeken

U kunt uw gebruikte filters in het laboratorium laten onderzoeken op filterprestaties volgens de ISO16890 normering en de EN779 2012-criteria (drukval – efficiëntie), stofanalyse en stofvangstcapaciteit. Naar aanleiding van de analyse krijgt u een gedegen advies over het functioneren van uw filter.

Werkelijke kosten berekenen

AFPRO Filters adviseert volgens het Filter Durability Model (FDM). Dit – door AFPRO Filters zelf ontwikkelde – model maakt de werkelijke kosten per filter per maand inzichtelijk en laat zien welke filterkeuze de meest duurzame keuze is. De basis van FDM wordt gevormd door de nieuwste filter teststandaarden en de Eurovent-energielabelrichtlijnen. Na het rekenwerk kan AFPRO Filters u precies vertellen wat de beste filterkeuze is, en wat de meest energiezuinige oplossing is voor uw totale filtersysteem.