Musea Musea

Luchtfilters voor musea

Waarom is de luchtkwaliteit en het kiezen van de juiste luchtfilters zo belangrijk voor de waardevolle objecten in uw museum? Het is belangrijk om te weten dat de lucht om ons heen voor 78% uit stikstof, voor 21% uit zuurstof en voor 1% uit verschillende gassen en vaste deeltjes bestaat. Bij deze 1% moet u denken aan edelgassen, kooldioxide, fijnstof, zouten en uitlaatgassen van verkeer en industrie. Hoewel 1% weinig lijkt, bepaalt deze hoeveelheid wél of de luchtkwaliteit gezond of ongezond kan worden genoemd. En of uw kunstwerken worden aangetast of niet.

Bij de volgende musea (en depots) garanderen we een optimaal binnenklimaat:

 • Rijksmuseum
 • Van Gogh Museum
 • Hermitage
 • Rijks Gebouwen Dienst
 • Naturalis
 • Koninklijke Bibliotheek

De beste luchtkwaliteit garanderen we voor musea door in samenwerking met onze klanten 2 stappen uit te voeren.

Stap 1: Meten

Door het binnenklimaat stelselmatig op vervuilingen te controleren, kunnen we musea helpen ervoor te zorgen dat de kwaliteit voldoet aan de geldende eisen die in Artikel 51. Luchtkwaliteit van de Archiefregeling zijn vastgelegd. Deze stelselmatige controle wordt gedaan met kleine buisjes die voor de gasmetingen worden geplaatst en na een bepaalde periode weer worden teruggenomen om te worden opgestuurd naar een geaccrediteerd laboratorium.

Wij adviseren onze klanten om deze meting eens per kwartaal te laten uitvoeren. Zijn er meerdere archieven? Dan adviseren we voor ieder archief een meting uit te voeren om zeker te zijn van de juiste luchtkwaliteit.

We kijken bij deze metingen dan naar:

 • Het aantal luchtcirculaties per uur.
 • De verhouding verse lucht versus geventileerde lucht.

En we meten de concentraties van de volgende stoffen:

 • Zwaveldioxide
 • Stikstofdioxide
 • Ozon
 • Fijnstof

Deze (lucht)vervuilingen komen vaak van buitenaf, door bijvoorbeeld verse lucht van buiten aan te zuigen of door de bezoekers van musea die stof en andere vervuiling op hun jas van buiten mee naar binnen nemen.

Naast vervuilingen in de lucht, kunnen ook verkeerde belichting, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ongedierte de kostbare kunstwerken beschadigen.

De vervuilingen kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen:

1) Stoffen met zure chemische eigenschappen (veroorzaken corrosieschade aan materialen, zoals metalen en marmer). Andere schadegevoelige materialen zijn leer, wol, zijde, perkament, papier en fotomateriaal.

2) Stoffen met oxiderende chemische eigenschappen (De primair oxiderende gassen zijn ozon, salpeterzuur en andere zuurstof-/stikstofsamenstellingen). Deze gassen brengen voornamelijk schade toe aan organisch materiaal en zorgen voor vroegtijdige veroudering. Dit is te herkennen door symptomen van vervaging en aantasting van metalen, broosheid, geelzien en roestvorming.

Stap 2: Filteren

Door onze ruime ervaring, samenwerking met de beste musea en de meetgegevens van de buisjes, kunnen we bepalen wat de beste luchtfilters voor uw museum zijn.

Onze innovatieve museum luchtfilters beschermen niet alleen uw kostbare kunstwerken, bezoekers en personeel, maar verlagen ook uw energiekosten. Dit doen we met onze energie-efficiënte luchtfilters: luchtfilters met een A+ energielabel.

Tips voor luchtfiltratie voor museum, galerie en bibliotheek Tips voor luchtfiltratie voor museum, galerie en bibliotheek