Musea Musea

AFPRO FILTERS LUCHTFILTER VOOR MUSEUM

Het is belangrijk te weten dat de lucht om ons heen voor 78% uit stikstof, voor 21% uit zuurstof en voor 1% uit verschillende gassen en vaste deeltjes bestaat.Bij deze 1 % component moet u denken aan edelgassen, kooldioxide, fijnstof, zouten en uitlaatgassen van verkeer en industrie. Hoewel één procent weinig lijkt, bepaalt deze wél of de luchtkwaliteit gezond of ongezond kan worden genoemd. En of uw kunstwerken worden aangetast of niet. Waarom is de luchtkwaliteit en het kiezen van de juiste luchtfilters zo belangrijk voor uw waardevolle voorwerpen in uw museum?

Bij de volgende musea (en depots) garanderen we de beste binnenlucht kwaliteit:

 • Rijksmuseum
 • Van Gogh Museum
 • Hermitage
 • Rijks Gebouwen Dienst
 • Naturalis
 • Koninklijke Bibliotheek

De beste luchtkwaliteit garanderen we voor musea door 2 stappen uit te voeren in samenwerking met onze klanten.

Stap 1: Meten

Door de binnenlucht kwaliteit stelselmatig te controleren op vervuilingen kunnen we musea helpen er voor te zorgen dat de kwaliteit voldoet aan de geldende eisen die vastgelegd zijn in artikel 51 van de luchtkwaliteit archiefregeling. 

 Deze stelselmatige controle wordt gedaan met buisjes die voor de gasmetingen worden geplaatst en na een bepaalde periode weer terug genomen worden om opgestuurd te worden naar een geaccrediteerd laboratorium. Wij adviseren onze klanten om deze meting eens per kwartaal uit te laten voeren. Als er meerdere archieven zijn dan adviseren we voor ieder archief een meting uit te voeren om zeker te zijn van de juiste lucht kwaliteit.

We kijken bij deze metingen dan naar:

 • Het aantal lucht circulaties/uur.
 • De verhouding verse lucht versus geventileerde lucht.

En we meten de concentraties van de volgende stoffen:

 • Zwavel Dioxide
 • Stikstof Dioxide
 • Ozon
 • Fijnstof gehaltes

Deze (lucht) vervuilingen komen vaak van buitenaf door bijvoorbeeld verse lucht van buiten aan te zuigen of door de bezoekers van musea, die stof en andere vervuiling op hun jas mee van buiten naar binnen brengen.

Naast vervuilingen in de lucht kunnen ook verkeerde belichting, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ongedierte de kostbare kunstwerken beschadigen.

De vervuiling kan worden onderverdeeld in 2 groepen:

1) Stoffen met zure chemische eigenschappen (veroorzaken corrosieschade aan materialen, zoals metalen en marmer. Andere schadegevoelige materialen zijn leer, wol, zijde, perkament, papier en fotomateriaal.

2) Stoffen met oxiderende chemische eigenschappen (De primair oxiderende gassen zijn ozon, salpeterzuur en andere zuurstof-/stikstofsamenstellingen). Deze gassen brengen voornamelijk schade toe aan organisch materiaal en zorgen voor vroegtijdige veroudering. Dit is te herkennen door symptomen van vervaging en aantasting van metalen, broosheid, geelzien en roest vorming.

Stap 2: Filteren

Door onze ruime ervaring en samenwerking met top musea in combinatie met de meet gegevens van de buisjes kunnen wij bepalen wat de beste luchtfilters voor uw museum zijn.

Onze innovatieve museum luchtfilters kunnen niet alleen uw kostbare kunstwerken , bezoekers en personeel beschermen, maar ook uw energie kosten verlagen. Dit doen we met onze nieuwe “cost saver” serie energie efficiënte luchtfilters: Deze energiebesparende luchtfilters hebben een A+ energielabel.

Tips voor luchtfiltratie voor museum, galerie en bibliotheek Tips voor luchtfiltratie voor museum, galerie en bibliotheek