Suodatus on elintärkeää

SUODATUS ON ELINTÄRKEÄÄ

Meitä ympäröivästä ilmasta 78 % on typpeä, 21 % happea ja 1 % erilaisia kaasuja ja kiinteitä hiukkasia, joihin lukeutuu esimerkiksi jalokaasuja, hiilidioksidia, pienhiukkasia, suoloja sekä moottoriliikenteen ja teollisuuden kaasupäästöjä. Vaikka yksi prosentti kuulostaakin vähältä, sen perusteella määritetään, onko ilma terveellistä vai ei.

Suodattimen toimintaperiaate saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jokainen suodatin on todellisuudessa monimutkainen tuote. Suodattimen kuitujen on saatava haitalliset hiukkaset kiinni, mutta päästettävä riittävästi ilmaa läpi ilman liiallista vastusta. Tästä erottaakin hyvän suodattimen.

Keskivertoihminen hengittää sisään ja ulos noin 20 kiloa ilmaa päivässä. Määrä on melkoinen, etenkin kun huomioidaan, että päivittäin syömämme ruokamäärä on noin 1,5 kiloa ja juomamme vesimäärä 2,5 kiloa. Ihmiset kiinnittävät usein huomiota siihen mitä syövät ja juovat, ja maiden hallitukset julkaisevat siihen liittyen myös suosituksia. Loogisesti ajatellen meidän tulisi kiinnittää sitäkin enemmän huomiota hengittämämme ilman laatuun. Miten ilman mukana kulkeutuvat aineet vaikuttavat suorituskykyymme ja terveyteemme? Entä miten voisimme varmistaa hengittävämme mahdollisimman laadukasta ilmaa?

PIENHIUKKASET OVAT TERVEYDELLE VAARALLISIA

Viime vuosina on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota pienhiukkasten, eli alle 10 mikrometrin kokoisten ilmansaastehiukkasten, haittoihin. Tieliikenne, teollisuus, polttomoottorit ja bioteollisuus ovat suuria pienhiukkasten lähteitä. Ihmiskehon kyky käsitellä pienhiukkasia on hyvin rajallinen. Nenä ja henkitorvi toimivat suurehkojen, yli 5 mikrometrin kokoisten hiukkasten luonnollisena suodattimena. Pienemmät hiukkaset pääsevät kuitenkin aina keuhkoihimme saakka, missä ne voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, joille alttiimpia ovat etenkin lapset, ikääntyneet ja hengitystieongelmista kärsivät. Ilman pienhiukkaspitoisuus vaihtelee suuresti alueiden ja maiden välillä.

SAIRAS RAKENNUS -OIREYHTYMÄ AIHEUTTAA ONGELMIA

Länsimaalaiset ihmiset viettävät noin 70 prosenttia ajastaan sisätiloissa, ja sisätilojen olosuhteet aiheuttavatkin lukuisia terveysongelmia. Myöskään työpaikoilla ilmanlaatu ei aina ole läheskään täydellinen. Sisäilmaongelmista saattaa aiheutua sairas rakennus ‑oireyhtymä (SBS, sick building syndrome). Lähes kolme neljäsosaa SBS-tapauksista on yhdistettävissä tiloissa oleviin pölyhiukkasiin. Yleisiä oireita ovat mm. voimattomuus, keskittymiskyvyn herpaantuminen, hengitysongelmat, päänsärky, uneliaisuus, ihon ja silmien ärsytys sekä uupumus. Ihmisiä voidaan suojella SBS-tapauksilta tehokkaasti ja yksinkertaisesti tehostamalla ilmansuodatusta riittävälle tasolle. Laajan ja tehokkaan tuotevalikoimansa avulla AFPRO Filters voi taata hyvän ilmanlaadun. Osaava myyntihenkilöstömme löytää sopivan suodatusratkaisun sisä- tai ulkoilman parantamiseen kaikissa olosuhteissa. Tuotteitamme käytetään laajalti yrityksissä, hotelleissa ja konferenssikeskuksissa.

SUODATTIMET SUOJAAVAT PROSESSEJASI

Suodatinten avulla voidaan suojata paitsi ihmisiä, myös taata erilaisten teollisten prosessien toimintaympäristö. Suodattimelle asetettavat vaatimukset vaihtelevat tietysti toiminnasta riippuen, mutta AFPRO Filters tarjoaa sopivat suodattimet kaikkiin tarpeisiin. Monia tuotteistamme käytetäänkin ydinteollisuudessa, kaasuturbiineissa, puolijohteiden valmistusprosesseissa ja lääketeollisuudessa.

YDINTEOLLISUUS

Ydinvoimaloiden käyttämät suodattimet ovat tärkeitä energiantuotannon ja maanpuolustuksen aloille ympäri maailman. Ydinvoimaloissa elintärkeitä suodattimia on itse voimaloissa, polttoaineen käsittelylaitoksissa, tutkimuslaitoksissa ja jätehuollossa. Ydinvoimalakäyttöön tarkoitetut ilmansuodattimet noudattavat kaikkia tiukimpia radioaktiivisten ilmansaasteiden vähentämiseen liittyviä ympäristöstandardeja.

KAASUTURBIINIT

Ilmansuodattimen syöttöjärjestelmän ensisijainen tehtävä on suojata kaasuturbiinia ja muita liikkuvia laitteita ilmassa olevilta saasteilta. Alle viiden mikrometrin kokoiset hiukkaset saattavat aiheuttaa eroosiota. Alle yhden mikrometrin kokoiset hiukkaset saastuttavat siivekkeitä ja heikentävät näin turbiinin toimintakykyä. Tasapainoinen suodatinjärjestelmä on näin ollen kriittisen tärkeä turbiinin käyttötehon varmistamiseksi.

PUOLIJOHTEIDEN VALMISTUS

Alalla noudatetaan tiukkoja standardeja. Tuotteet valmistetaan usein puhdastiloissa, sillä ne ovat äärimmäisen häiriöherkkiä. Pienetkin määrät mikroskooppisia saastehiukkasia ilmassa voivat lisätä tuotantoprosessissa hylättävien tuotteiden määrää huomattavasti. Puhdastilojen ilman korkea laatu varmistetaan esisuodattimilla, hienosuodattimilla ja HEPA-suodattimilla.

LÄÄKETEOLLISUUS

Ilmanlaadun ongelmat lääketeollisuuden tuotantoprosessissa voivat aiheuttaa kauaskantoisia seurauksia. Lääkkeiden saastuminen voi vaikuttaa niiden tehokkuuteen tai tehdä niistä täysin tehottomia, mikä on luonnollisesti vaarallista. Näin ollen lääketeollisuuden tuotantotiloissa on tärkeää olla käytössä parhaat mahdolliset suodattimet, jos toiminnan halutaan olevan ongelmatonta.