Jak ważna jest filtracja powietrza

Powietrze, które nas otacza składa się w 78% z azotu, w 21% z tlenu i w 1% z różnych innych gazów i cząstek stałych. W skład tego ostatniego elementu wchodzą gazy szlachetne, dwutlenek węgla, pył, sole i spaliny pochodzące z ruchu drogowego i przemysłu. Mimo, że jeden procent wydaje się niewielką wartością, to jednak decyduje on, czy powietrze jest zdrowe czy niezdrowe.

Działanie filtra może teoretycznie wydawać się proste, jednak w praktyce filtry to bardzo skomplikowane produkty. Włókna filtra, nie powodując zbyt wielkiego oporu, muszą przepuszczać dokładną ilość powietrza, którą jednocześnie muszą być w stanie odfiltrować ze szkodliwych cząstek.

Filtry chronią ludzi

Każdego dnia człowiek wdycha dwadzieścia kilogramów powietrza. Jest to ciężar robiący wrażenie, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że człowiek każdego dnia zjada średnio półtora kilograma pożywienia i wypija dwa i pół litra wody. Ludzie z reguły bardzo uważają na to, co jedzą i piją. Należy spodziewać się, że jakości powietrza, którym oddychamy, w najbliższym czasie poświęcone zostanie więcej uwagi. W jaki sposób istniejące substancje mogą wpływać na nasze działanie i zdrowie? W jaki sposób możemy zadbać, by jakość powietrza, którym oddychamy była optymalna?

Pył szkodzi zdrowiu

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się niebezpieczeństwu związanemu z pyłem, zanieczyszczeniem powietrza w formie cząsteczek, które są mniejsze niż 10 mikronów. Istotnymi źródłami pyłu są ruchliwe drogi, przemysł, silniki spalinowe i przemysł biologiczny. Organizm ludzki nie jest przystosowany do radzenia sobie z pyłem. Względnie duże cząstki – większe niż 5 mikronów – mogą zostać odfiltrowane przez naturalne filtry człowieka, jakimi są nos i tchawica. Małe cząstki dostają się głęboko do płuc i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Na szkodliwe działanie tych czynników bardzo narażone są dzieci, osoby starsze i osoby, które mają problemy z układem oddechowym. Stężenie pyłu w powietrzu różni się w zależności od kraju i region.

„Syndrom chorego budynku” – źródło problemów

Na zachodzie ludzie spędzają średnio 70% czasu w pomieszczeniach. Duża liczba problemów ze zdrowiem związana jest z panującymi w pomieszczeniach warunkami. Również w miejscach pracy jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Może to prowadzić do „syndromu chorych budynków” (z ang. Sick Building Syndrome – SBS). W trzech czwartych przypadków za występowanie SBS odpowiada obecność pyłu w budynkach. Znanymi objawami SBS są apatia, problemy z koncentracją i układem oddechowym, bóle głowy, ospałość, podrażnienie skóry lub oczu oraz zmęczenie. Dobra filtracja powietrza jest względnie prostym sposobem na przeciwdziałanie SBS i ochronę ludzi przed jego niekorzystnymi skutkami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich produktów firma AFPRO Filters jest w stanie zagwarantować dobrą jakość powietrza.

Filtry chronią procesy przedsiębiorstwa

Poza ochroną ludzi, filtry mogą znaleźć zastosowanie w celu zapewnienia sprawnego działania procesów w przedsiębiorstwie. W zależności od rodzaju procesów w przedsiębiorstwie wymagania stawiane filtrom mogą być różne. Firma AFPRO Filters jest w stanie dostarczyć odpowiedni filtr na potrzeby każdego procesu w przedsiębiorstwie. Wiele z naszych produktów znajduje zastosowanie w przemyśle jądrowym, w turbinach gazowych, produkcji półprzewodników i przemyśle farmaceutycznym.

Przemysł jądrowy

Filtry w przemyśle jądrowym odgrywają istotną rolę w światowym dostarczaniu energii i sektorze wojskowym. Systemy filtrów powietrza odgrywają zasadniczą rolę w instalacjach jądrowych, takich jak centrale energetyczne, instalacjach do przerobu paliw, obiektach badawczych i zarządzania odpadami. Jądrowe filtry powietrza spełniają najbardziej surowe normy ochrony środowiska związane z wymaganiami zmniejszenia radioaktywnego zanieczyszczenia powietrza.

Turbiny gazowe

Podstawowym zadaniem filtra powietrza układu dolotowego jest ochrona turbiny gazowej i innych obracających się maszyn przed zanieczyszczeniami, które znajdują się w powietrzu zewnętrznym. Cząstki pyłu (> 5 μm) mogą spowodować erozję. Drobne cząstki pyłu (mniejsze od mikrona) osiadają na łopatkach turbiny w wyniku czego turbina działa gorzej. W celu zapewnienia najlepszej sprawności konieczne jest zastosowanie zbilansowanego układ filtrów.

Produkcja półprzewodników

W przemyśle tym stawiane są bardzo wysokie wymagania. Produkty, które bardzo często wytwarzane są w czystych pomieszczeniach, są skrajnie wrażliwe na zabrudzenia. Najmniejsze zanieczyszczenie powietrza również minimalnymi cząstkami – mogą spowodować zatrzymanie procesu produkcji. Filtry wstępne, filtry dokładne i filtry HEPA odpowiadają za najwyższy poziom jakości powietrza w czystych pomieszczeniach

Przemysł farmaceutyczny

Zła jakość powietrza podczas procesów produkcji w przemyśle farmaceutycznym może mieć daleko idące konsekwencje. Skażenie leków wpływa na ich skuteczność lub zupełnie pozbawia je właściwości leczniczych, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Korzystanie z najlepszych filtrów stanowi sedno bezproblemowej produkcji leków w fabryce.

Kontakt