Neuvoja kunnossapitoon vaihtoon ja havittamiseen

Jos suodatinjärjestelmän kaikki osat suodattimet mukaan lukien ovat silmämääräisesti puhtaat, järjestelmää voidaan pitää puhtaana. Kunnossapito perustuu säännölliseen seurantaan. Seuraavat neuvot voivat pidentää suodatinjärjestelmän käyttöikää ja parantaa sen tehokkuutta.

1.Varmista kuukausittain:

 • etteivät suodattimen osat ole saturoituneet, sillä se lisää mikrobien kasvamisriskiä.
 • ettei pussisuodattimissa ole repeämiä tai rikkoutuneita kohtia.
 • ettei järjestelmässä ole muita mekaanisia vikoja, kuten vaurioituneita tiivisteitä.
 • että painehäviö- ja käyttötuntilukematiedot ovat oikein.

2. Vaihda suodattimet seuraavissa tapauksissa:

 • Jos havaittavissa on selvää vuotoa tai vaurioita.
 • Jos suodatin on saturoitunut.
 • Jos järjestelmää laajennetaan tai muutetaan.
 • Jos ilmankäsittelyjärjestelmän valmistajan tai toimittajan ilmoittama päätevastuslukema on saavutettu.
 • Taulukossa 6 ilmoitetun vaihtovälin jälkeen.
 • Mieluiten siitepölykauden jälkeen (syksyllä) tai lämmityskauden jälkeen (keväällä).

3. Huomioita suodattimen vaihtamisesta:

 • Säilytä uudet suodattimet alkuperäisessä pakkauksessaan kuivassa ja puhtaassa paikassa.
 • Käytä suodattimia vaihtaessasi suojavaatetusta.
 • Pakkaa käytetty suodatin huolellisesti, jotta saasteet eivät pääse suodattimesta takaisin ilmaan.
 • Puhdista järjestelmä ja vaihda vaurioituneet osat, kuten tiivisteet tai kiinnikkeet.
 • Kiinnitä uusi suodatin huolellisesti välttääksesi vauriot, kuten pussien jäämisen kiinni.Varmista, että paine-eromittarin ja käyttötuntilaskurin lukemat on nollattu.
 • Merkitse kunkin suodattimen osion osalta huoltokorttiin seuraavat asiat:
  – Suodatinten vaihtopäivä.
  – Uusien suodatinten vastuslukema.
  – Päivämäärä, jolloin suodattimet on viimeistään vaihdettava seuraavan kerran.
  – Suodattimet vaihtaneen henkilön nimi.

4. Likaisten ulkoilma- ja kiertoilmasuodatinten hävittäminen

Haitallisia aineita, kuten myrkkyjä tai taudinaiheuttajia, sisältävät suodattimet on hävitettävä kemiallisena jätteenä, ja niiden hävittämistä koskevat aluekohtaiset ympäristömääräykset. Muut suodattimet voidaan hävittää teollisuusjätteenä, joka voidaan toimittaa esimerkiksi teollisuusjätettä käsittelevään polttolaitokseen. Kaikki AFPRO Filtersin suodattimet voidaan polttaa turvallisesti, eikä niistä aiheudu haitallisia päästöjä.

Ota yhteytta