Wskazówki dotyczące naprawy, wymiany i utylizacji

Instalacja filtrująca i wszystkie jej podzespoły, wraz z filtrami powietrza powinny być zawsze wolne od zanieczyszczeń. Właściwa konserwacja bierze początek w regularnej kontroli. Oto cztery wskazówki mające zapewnić jak najdłuższe działanie i skuteczność instalacji filtrującej.

1. Sprawdzaj każdego miesiąca:

 • zawilgocenie elementów filtra – by zredukować niebezpieczeństwo porostu mikrobiologicznego;
 • pod kątem rozdarć i przetarć kieszeni filtrów;
 • całą instalację pod kątem uszkodzeń mechanicznych;
 • wartości różnicowe ciśnienia, roboczogodziny oraz ich rejestrację.

2. Wymień filtry:

 • przy widocznych nieszczelnościach i uszkodzeniach;
 • przy zawilgoceniu filtra;
 • po budowie lub przebudowie instalacji;
 • po osiągnięciu stanu końcowego filtra, który został określony przez producenta centrali wentylacyjnej lub dostawcę systemu;
 • zgodnie z częstotliwością wymiany (por. tabela 6.);
 • najlepiej po sezonie pylenia (jesienią) lub po sezonie grzewczym (wiosną).

3. Istotne elementy na które należy zwrócić uwagę przy wymianie filtrów:

 • filtry zapasowe powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu w suchym i czystym miejscu;
 • w trakcie wymiany filtrów należy nosić odzież ochronną;
 • zużyte filtry powinno się pakować ostrożnie, by nie dopuścić do uwolnienia zanieczyszczeń;
 • należy wyczyścić instalację i wymienić uszkodzone uszczelki, zaciski i tym podobne;
 • nowy filtr należy montować ostrożnie, by nie dopuścić do jego uszkodzenia np. do zaciśnięcia kieszeni;
 • sprawdzić wartość zerową manometru różnicowego i roboczogodziny.

Dla każdej sekcji filtrów w książce serwisowej należy zanotować:

 • datę wymiany filtrów;
 • odczytany opór nowych filtrów;
 • kolejny termin wymiany filtrów;
 • nazwisko osoby, która dokonała wymiany.

4. Usuwanie filtrów zanieczyszczonego powietrza zewnętrznego i filtrów recyrkulacyjnych.

Filtry, które były używane do filtracji szkodliwych substancji – toksyn, patogenów – muszą zostać usunięte w taki sam sposób jak odpady chemiczne. Obowiązują w tej sprawie lokalne przepisy związane z ochroną środowiska. Pozostałe filtry należy traktować tak samo jak odpady przemysłowe i można je np. przekazać do przedsiębiorstwa zajmującego się spalaniem odpadów przemysłowych. Przy spalaniu filtrów firmy AFPRO Filters nie dochodzi do uwalniania żadnych szkodliwych substancji.

Kontakt