Kwalifikacja pomieszczeń czystych Kwalifikacja pomieszczeń czystych

Oprócz filtrowania, celem filtrów AFPRO jest wspieranie tych klientów poprzez usługi skoncentrowane na środowiskach kontrolowanych.

 

cleanroom

Pomieszczenia czyste

Laboratoria

food industry

Gastronomia

Pharma

Farmaceutyka

industry

Przemysł

Co to jest pomieszczenie czyste?

Czyste pomieszczenie to obszar kontrolowanej atmosfery, którego celem jest zminimalizowanie wprowadzania, generowania i zatrzymywania cząstek w pomieszczeniach. W tym miejscu temperatura, wilgotność i ciśnienie względne są utrzymywane na określonych poziomach zgodnie z ISO 14644.

 

Usługi analizy i kontroli dla kontrolowanych środowisk

Badanie awaryjne empa filtrów hepa (zgodnie z iso 14-644-3 - b.6)

 Weryfikacja i kwalifikacja systemów filtracji HEPA

Testujemy i sprawdzamy integralność systemu filtrów. Polega to na ocenie gęstości filtrów HEPA (Wysoka wydajność), połączeń i struktury. Gwarantujemy atest higieniczny, spełniający wymagania jakościowe dotyczące klimatu w pomieszczeniach czystych i kontrolowanych.

 

Pomiary w pomieszczeniu

Operacja ta polega na identyfikacji i ilościowym oznaczeniu potencjalnie niebezpiecznych cząstek w zamkniętym środowisku, w którym przetwarzane są zanieczyszczenia (biologiczne, chemiczne, jądrowe …). Ostatecznym celem jest ustalenie czy powietrze z otoczenia jest zdrowe i czy należy podjąć działania naprawcze.

Dostawa normatywnego raportu w ciągu 15 dni

Testujemy twoje instalacje wyposażone w filtry powietrza HEPA i przeprowadzamy analizy cząstek w otaczającym powietrzu, aby twoje pomieszczenia spełniały wymagania bezpieczeństwa przetworzonych produktów, środowiska i techników. Podejście AFPRO Filters polega na zarządzaniu łańcuchem ryzyka w kontrolowanych środowiskach od A do Z, aby zaoferować swoim klientom wszystkie gwarancje dotyczące integralności ich czystych przestrzeni.