Kwalifikacja pomieszczeń czystych

Oprócz filtrowania, celem filtrów AFPRO jest wspieranie tych klientów poprzez usługi skoncentrowane na środowiskach kontrolowanych.