Museot Museot

Miksi ilmanlaatu ja ilmansuodatinvalinta ovat niin tärkeitä museosi arvoesineille? Meitä ympäröivästä ilmasta 78 % on typpeä, 21 % happea ja 1 % erilaisia kaasuja ja kiinteitä hiukkasia. Tuohon yhteen prosenttiin sisältyy esimerkiksi jalokaasuja, hiilidioksidia, pienhiukkasia, suoloja sekä moottoriliikenteen ja teollisuuden kaasupäästöjä. Vaikka yksi prosentti kuulostaakin vähältä, sen perusteella määritetään, onko ilma terveellistä ja vaikuttaako se haitallisesti museon esineistöön.

AFPRON ILMANSUODATTIMET MUSEOIHIN

Museoille tarkoitetut ilmansuodattimemme takaavat parhaan mahdollisen sisäilmanlaadun.

Museoalan asiakkaitamme ovat muun muassa:

 • Rijksmuseum
 • Van Gogh Museum
 • Hermitage
 • Rijks Gebouwen Dienst
 • Naturalis
 • Koninklijke Bibliotheek

Asiakkaidemme kanssa yhteistyössä toteutettu kaksivaiheinen lähestymistapa takaa museoasiakkaillemme parhaan mahdollisen ilmanlaadun.

VAIHE 1: MITTAUS

Mittaamme sisäilmasta saastemääriä järjestelmällisesti voidaksemme taata, että ilmanlaatu vastaa vaatimuksia.

Mittaukset tehdään pienten tiloihin asennettavien putkien avulla, jotka lähetetään määräajoin valtuutettuun laboratorioon. Ohjeistamme asiakkaitamme suorittamaan mittaukset neljä kertaa vuodessa. Jos arkistotiloja on useampia, suosittelemme mittausten suorittamista kussakin tilassa erikseen ilmanlaadun varmistamiseksi.

Mittauksissa tutkitaan:

 • ilman kiertonopeus ja
 • puhtaan ilman suhde kierrätettyyn ilmaan.

Mittaamme seuraavien aineiden pitoisuuksia:

 • Rikkidioksidi
 • Typpidioksidi
 • Otsoni
 • Hiukkasmainen aines

Tällaiset ilmansaasteet tulevat usein tilojen ulkopuolelta, esimerkiksi ilmastoinnissa käytettävästä ulkoilmasta tai vierailijoiden mukana.

Ilmansaasteiden lisäksi myös vääränlainen valaistus, lämpötila, suhteellinen ilmankosteus ja tuhoeläimet voivat vaurioittaa arvoesineitä.

Saasteet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään:

1) Aineet, joiden kemiallinen vaikutus on happomainen (aiheuttavat vaurioita mm. metalleille, marmorille, nahalle, villalle, silkille, pergamentille, paperille ja valokuville).

2) Aineet, joiden kemiallinen vaikutus on hapettava (yleisimmin otsoni, typpihappo sekä muut happi- ja typpiseokset, joiden orgaanisia materiaaleja ennenaikaisesti ikäännyttävä vaikutus ilmenee esimerkiksi metallien haalistumisena ja tummumisena, haurautena, kellastumisena ja korroosiona tai ruostumisena).

VAIHE 2: SUODATUS

Meillä on kattava kokemus yhteistyöstä maailman johtavien museoiden kanssa, joten voimme määrittää sinunkin museollesi parhaiten sopivan ilmansuodatusratkaisun.

Innovatiiviset museoille suunnitellut ilmansuodattimemme suojaavat arvoesineistöä sekä museon työntekijöitä ja vierailijoita pienentäen samalla energiakustannuksia. Tähän pystyvät uudet energiapihit ilmansuodattimemme, joiden energialuokitus on A+.

Ilmansuodatus vinkit museoihin, gallerioihin ja kirjastoihin Ilmansuodatus vinkit museoihin, gallerioihin ja kirjastoihin