Case study museum : musée des Confluences

Het musée des Confluences, dat gelegen is bij de samenkomst van de rivieren Saône en Rhône, vertelt de geschiedenis van de mens en het leven. Het is gevestigd in een modern gebouw dat feestelijk geopend werd in december 2014. Het gebouw onthult zijn schatten op een oppervlakte van 22000 m2 waarvan 5000 m2 gewijd is aan wisselende tentoonstellingen. Op een locatie van deze omvang worden strenge eisen aan de luchtkwaliteit gesteld, niet alleen voor de bezoekers en de werknemers, maar ook voor het behoud van de kunstwerken.

“Wij hebben een HVAC-contract met het musée des Confluences,” vertelt Boris Apkarian, Teamleider bij SPIE voor het onderhoud aan het Musée des Confluences. “We hebben een HVAC-contract met het musée des Confluences en dragen zorg voor de verwarming, ventilatie, airconditioning, het sanitair en de brandveiligheid. Samenvattend zijn wij verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van het gebouw. Het team zorgt bovendien voor een evenwichtige luchtvochtigheidsgraad en houdt zich daarom ook bezig met de filtratie en luchtbehandeling.
“Het beheren van de luchtkwaliteit en zorgen voor een gezond milieu voor werknemers, bezoekers en kunstwerken zijn onze belangrijkste doelstellingen,” vervolgt Boris. “Met een jaarlijkse toeloop van zo’n 1 miljoen bezoekers, beschikt het musée des Confluences over grote luchtbehandelingsinstallaties. Op de locatie zijn een dertigtal luchtbehandelingscentrales aanwezig, die zorgen voor een gezond binnenklimaat.”

Wist u dat …

… de lucht die ons omringt uit 78% stikstof, 21% zuurstof en 1% andere gassen bestaat? Die 1 % bestaat uit koolstofdioxide, deeltjes, zouten en gassen die afkomstig zijn van auto’s en van de industrie.
Pierre Henry Martin, Commercieel verantwoordelijke bij AFPRO Filters in de regio Sud-Est, voegt hieraan toe: “Hoewel 1 % heel weinig lijkt, is deze kleine concentratie verre van ongevaarlijk. De gassen hebben immers bijtende effecten op de stukken en zorgen ervoor dat ze vroegtijdig verouderen, vergelen en verbleken.”


Quentin Lafont – musée des Confluences

 Strenge eisen voor de luchtbehandeling

“De belangrijkste eis van de locatie betreft de vochtigheidsgraad,” vervolgt Apkarian. “Wij zijn immers verplicht om de temperatuur in de tentoonstellingszalen op een bepaald niveau te handhaven. De temperatuur mag niet lager zijn dan 20 graden en niet hoger dan 24 graden. We moeten de juiste luchtdebieten bereiken om te voorkomen dat de zalen te vochtig worden en de voorwaarden voor de opslag, de bewaring en de tentoonstelling van de kunstwerken in gevaar worden gebracht. In deze omstandigheden is luchtbehandeling een uitdaging, want de actieve kool moet in verschillende omgevingen werken.”
Een ontoereikend klimaat kan ernstige schade veroorzaken aan de werken en de voorwerpen die in het museum opgeslagen zijn,” vertelt Apkarian. Om een goede conservering van de werken te waarborgen, moeten verschillende parameters in acht worden genomen: temperatuur, vochtigheid, verlichting en vervuiling. Het is noodzakelijk om met behulp van filtratie de temperatuur en vochtigheidsgraad van het gebouw in evenwicht te houden. De stukken zijn daarbij niet onze enige zorg, de aanwezigheid van werknemers en bezoekers in het gebouw vereist een perfect adembare lucht.”

Filtering: Een oplossing voor de luchtvervuiling

Een ongezonde omgeving kan ernstige schade toebrengen aan kunstwerken en objecten die zijn opgeslagen in het museum,” vervolgt Apkarian Een omgeving zoals het musée des Confluences vereist constante monitoring. Een vervuild filter, een daling van het luchtdebiet, een grote toestroom van publiek en extreme omstandigheden kunnen de kwaliteit van de lucht beïnvloeden. Aangezien de buitenlucht de binnenlucht verontreinigt, maken de filtering en de behandeling van de lucht het mogelijk om schade te voorkomen.
Pierre Henry Martin, Commercieel Verantwoordelijke bij AFPRO Filters in de regio Sud-Est, benadrukt het belang van gezonde binnenlucht: “Het gemeenschappelijke doel van SPIE en het musée des Confluences bestaat erin ieders comfort te garanderen en goede luchtkwaliteit te leveren. Door de lucht te filteren ga je verontreiniging van de binnenlucht tegen en voorkom je allerlei soorten beschadiging. De filtering vindt plaats op verschillende niveaus. Eerst filteren de ISO Coarse 70%-voorfilters de grootste deeltjes uit de lucht. Vervolgens biedt de glasvezelsamenstelling van de ePM1-filters een grote efficiëntie tegen de fijne deeltjes.

Quentin Lafont – musée des Confluences

Een samenwerking gebaseerd op uitwisseling

Het gebouw heeft zijn deuren geopend in 2014 en werkt al vanaf het begin samen met AFPRO Filters. “Parallel hieraan werken we samen met het Museum voor Schone Kunsten, dat ook AFPRO Filters gebruikt,” vertrouwt Apkarian ons toe. “Door de verontreiniging van buitenaf, de museumbezoekers, het ladingverlies en de vervuilingsgraad moeten de filters regelmatig vervangen worden. Ik heb regelmatig contact met Pierre Henry, om de luchtbehandelingsinstallaties verder te optimaliseren.”

Kent u de filtersimulator?

AFPRO Filters ontwikkelde een intelligente en innovatieve tool waarmee u kunt berekenen hoeveel u kunt besparen met filtervoorzieningen van AFPRO Filters. Met de filtersimulator kunt u globale kosten van de filtering evalueren (aankoop, onderhoud, energiekosten). De filtratiesimulator bepaalt de verbeterpunten wat betreft de binnenluchtkwaliteit en het energieverbruik.

Vervanging en logistiek

Filtratie speelt een fundamentele rol in een museum,” aldus Apkarian. “De vervanging van de filters hangt af van de luchtbehandelingsunits, waarvan sommige een hogere luchtdruk en doorstroming aankunnen dan andere. Compacte luchtbehandelingscentrales hebben bijvoorbeeld een kleinere capaciteit. Sommige luchtbehandelingscentrales werken af en toe, terwijl de nieuwere versies de hele tijd werken. De filters in luchtbehandelingsunits voor expositieruimtes vervangen we 3 tot 4 keer per jaar. Voor de F7-filters geldt een jaarlijkse vervangingscyclus. Daar kwamen we achter omdat we met meneer Martin een verstoppingstafel hebben opgesteld. Zo kwamen we achter de toevoerfrequenties en de hoeveelheid te bestellen filters en konden we een maximale druk bepalen om de filters niet te overbelasten en het luchtdebiet niet aan te tasten.”

Wist u dat …

… AFPRO Filters energieaudits doet die gericht zijn op het identificeren van verbeterpunten op het gebied van energiekosten, onderhoud en rendement van investeringen en die bovendien gebruikt kunnen worden om voortgangsplannen te implementeren. Aarzel niet om contact op te nemen met onze regionale accountmanager om een audit voor uw bedrijf aan te vragen of stuur een e-mail naar: [email protected].

Een partner op wie u kunt rekenen

Dhr. Apkarian is zeer tevreden over de samenwerking met AFPRO Filters: “Logistiek is elke dag opnieuw een grote uitdaging voor een soepel verloop van de activiteiten. AFPRO Filters is betrouwbaar en reageert altijd snel op verzoeken en vragen. AFPRO Filters werkt doeltreffend en snel. Het is een partner waar je op kunt rekenen!”