Studium przypadku Muzeum : musée des Confluences

Położone u zbiegu rzek Saony i Rodanu Muzeum Confluences opowiada historię ludzkości. Mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku w grudniu 2014 roku. Budynek ma powierzchnię 22 000 m2 z czego 5 000 m2 przeznaczonych jest na ekspozycje. W obiekcie o takiej powierzchni wymagana jest dobra jakość powietrza, z jednej strony dla zwiedzających, z drugiej dla pracowników i dla ochrony dzieł sztuki.

Boris Apkarian, kierownik zespołu SPIE odpowiedzialnego za pracekonserwacyjne w Muzeum Confluences tak opisuje swoje zadanie: „Po dpisaliśmy umowę na obsługę techniczną HVAC z muzeum Confluences, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, hydrauliki i bezpieczeństwa pożarowego. Krótko mówiąc cała konserwacja budynku jest w naszych rękach. Zadaniem zespołu jest również zarządzanie higrometrią i zapewnienie równowagi wilgotności powietrza, co obejmuje filtrację i uzdatnianie powietrza. ”

Jakość powietrza w pomieszczeniach dla zwiedzających, pracowników i dzieł sztuki

Pan Apkarian, kierownik zespołu odpowiedzialnego za prace konserwacyjne w Muzeum Confluences, jasno przedstawia swój cel w obiekcie: „Zarządzanie jakością powietrza i zapewnienie zdrowego środowiska dla pracowników, zwiedzających oraz dzieł sztuki to główne cele naszych działań. Ze względu na blisko milion zwiedzających rocznie, muzeum Confluences wyposażone zostało w imponującą instalację do obróbki powietrza. Składa się ona z około trzydziestu central wentylacyjnych, których zadaniem jest zapewnienie zdrowego środowiska wewnętrznego.”

 

Musée des confluences

Czy wiesz, że…?

Powietrze, które nas otacza, składa się w 78% z azotu, w 21% z tlenu i w 1% z różnych gazów. Na ten 1% składają się dwutlenek węgla, cząstki, sole,i gazy wytwarzane przez samochody i przemysł.

Pierre Henry Martin, kierownik sprzedaży na południowy wschód w AFPRO Filters dodaje: „Mimo iż ten 1% wydaje się bardzo niewielki, to
małe stężenie gazów jest jednak niebezpieczna dla dzieł. W rzeczywistości gazy działają korozyjnie na dzieła sztuki, powodując ich przedwczesne starzenie, a także żółknięcie i matowienie.”

Ścisłe ograniczenia w zakresie obróbki powietrza W kwestii utrzymania filtracji molekularnej

Pan Apkarian wyjaśnia istniejące ograniczające: „Główne ograniczenie w tym miejscu dotyczy higrometrii, naszym obowiązkiem jest utrzymywanie
temperatury w salach ekspozycyjnych do pewnego progu. Temperatura nie powinna spaść poniżej 20 stopni ani przekroczyć 24 stopni. Musimy zapewnić optymalny przepływ powietrza, aby uniknąć zawilgocenia pomieszczeń i pogorszenia warunków przechowywania, konserwacji i ekspozycji dzieł sztuki. W tych warunkach obróbka powietrza stanowi wyzwanie, ponieważ węgiel aktywny musi działać w różnych środowiskach”.

Nieodpowiednie środowisko może spowodować poważne uszkodzenia dzieł i przedmiotów przechowywanych w muzeum. Pan Apkarian powraca do
kwestii przegląd warunków konserwacji dzieł: „Aby zapewnić właściwą konserwację dzieł, musimy wziąć pod uwagę szereg parametrów: temperaturę, wilgotność, oświetlenie i zanieczyszczenie. Konieczne jest zapewnienie równowagi między temperaturą i poziomem wilgotności w budynku i jest to możliwe dzięki filtracji. Oprócz ochrony dzieł sztuki, należy również zapewnić optymalną jakość powietrza ludziom przebywającym w budynku. ”

Filtracja: Rozwiązanie na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza

Niska jakość powietrza i zła regulacja wpływają na jakość dzieł. Miejsce, takie jak muzeum Confluences wymaga stałego monitorowania. Niewłaściwe
nadzorowanie filtra, spadek przepływu powietrza, duża liczba zwiedzających i ekstremalne warunki mogą wpływać na jakość powietrza. Ponieważ
powietrze zewnętrzne zanieczyszcza powietrze w budynku, filtracja powietrza i jego uzdatnianie pozwalają zapobiec ryzyku uszkodzenia dzieł.

Pierre Henry Martin, kierownik sprzedaży na południowy wschód w firmie  AFPRO Filters, podkreśla znaczenie zdrowego powietrza w budynku: „Wraz z SPIE w muzeum Confluences naszym wspólnym celem jest zapewnienie wszystkim komfortu oraz optymalnej jakości powietrza. Filtracja
powietrza pomaga również walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w budynku i zapobiegać wszelkiego typu degradacji. Filtracja odbywa się na różnych poziomach, na początku za pomocą filtrów wstępnych G4, które umożliwiają wyeliminowanie największych cząstek obecnych w powietrzu, a
następnie przy użyciu filtrów F7, które dzięki obecności włókna szklanego zapewniają lepsze wychwytywanie drobnych cząstek.”

Współpraca oparta na wymianie

Pan Apkarian powraca do swoich stosunków z firmą AFPRO Filters: „Muzeum zostało otwarte w 2014 roku i od razu rozpoczęliśmy współpracę z AFPRO Filters. Równolegle współpracujemy z Muzeum Sztuk Pięknych, w którym AFPRO Filters również odpowiada za filtrację powietrza. Zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz, duże natężenie ruchu w muzeum, konserwacja central, ograniczenie przepływu i poziom zanieczyszczenia filtrów sprawiają, że wymagają one regularnej wymiany. „Jestem w stałym kontakcie z Panem Pierre Henry w celu optymalizacji naszych urządzeń
wentylacyjnych.”

Czy znasz symulator filtracji?

Aby pójść dalej, firma AFPRO Filters opracowała inteligentne i innowacyjne narzędzie, które pozwala obliczyć, ile można zaoszczędzić dzięki filtrom AFPRO Filters. Symulator filtracji pozwala oszacować całkowity koszt filtracji (zakup filtrów, konserwacja, koszt energii). Symulator filtracji określa obszary  do poprawy w systemach filtracji pod względem jakości powietrza wewnętrznego i zużycia energii.

Filtracja odgrywa zasadniczą rolę w muzeum. W kwestii muzeum Confluences Pan Apkarian dodaje: „Wymiana filtrów zależy od central wentylacyjnych, z których niektóre mogą mieć wyższe ciśnienie i przepływ powietrza. Na przykład kompaktowe centrale wentylacyjne
mają mniejszą pojemność. Niektóre centrale wentylacyjne pracują okazjonalnie, inne, nowe pracują przez cały czas. Filtry w centralach wentylacyjnych sal ekspozycyjnych są wymieniane 3 do 4 razy w roku, filtry F7 wymieniane są raz w roku. Musieliśmy znaleźć sposób na optymalizację zamówień. Wspólnie z Panem Martin opracowaliśmy tabelę zanieczyszczania, aby ustalić częstotliwości dostaw i ilość filtrów do zamówienia oraz określić maksymalne ciśnienie, aby nie przeciążać filtrów i nie zmniejszać przepływu powietrza.”

Musée des confluences

Quentin Lafont – musée des Confluences

Czy wiesz, że…?

Firma AFPRO Filters oferuje audyty energetyczne, których celem jest zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy pod względem kosztów energii, konserwacji i wskazania zwrotu z inwestycji oraz stworzenia planów postępu. Zachęcamy do kontaktu z naszym kierownikiem sprzedaży w danym regionie, aby przeprowadzić audyt swoich central lub do wysłania wiadomości e-mail na adres: [email protected]

Kilka słów na koniec

Pan Apkarian, zadowolony ze współpracy z AFPRO Filters, oświadcza: „Przybyłem do tego budynku w 2014 roku. Od samego początku mieliśmy zaufanie doi AFPRO Filters, współpracujemy razem w innych miejscach i jestem z tej współpracy bardzo zadowolony. Na co dzień głównym problemem dla sprawnego wykonywania prac jest logistyka. Firma AFPRO Filters jest niezawodna i szybka w działaniu, co gwarantuje nam dostawy produktów. Lubię otrzymywać szybkie rozwiązania, a firma AFPRO Filters jest w stanie szybko i sprawnie spełnić nasze potrzeby. To partner, na którego zawsze możemy liczyć.”