Hogeschool HvA

Case study Nieuw luchtfilter: een win-winsituatie voor onderwijsinstellingen zoals HvA aantoont!

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een grootstedelijke hogeschool, verdeeld over verschillende locaties in het centrum van Amsterdam en daarbuiten. Tot voorheen gebruikte de hogeschool in haar luchtbehandelingskasten traditionele zakkenfilters. “We zochten echter naar een meer duurzame oplossing. De ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing gaan snel”, vertelt Metin Kircadag, clustermanager techniek, afdeling onderhoudsmanagement van de HvA. “In 2015 besloten we daarom over te stappen op een nieuw type luchtfilter dat zorgt voor een nog beter binnenklimaat en een besparing van € 15.000 op jaarbasis.”

Snelle ontwikkeling kwaliteit luchtfilters 

“Als clustermanager techniek van de Hogeschool ben ik verantwoordelijk voor alle gebouwgebonden installaties, waaronder de klimaatbeheersing. De luchtbehandelingskasten van de verschillende locaties worden sinds 2011 voorzien van de synthetische zakkenfilters van AFPRO Filters, die prima functioneren en de buitenlucht ontdoen van luchtvervuiling”, aldus Kircadag. “De ambities van de Hogeschool om meer duurzaam en maatschappelijk verantwoord te gaan werken, zijn in de laatste jaren echter sterk gegroeid.” In lijn hiermee ligt de snelle ontwikkeling op het gebied van luchtfiltering. Energiebesparing, het verhogen van het filtervermogen en de standtijd zijn belangrijke thema’s waarop veel winst wordt geboekt. Kircadag: “De samenloop van deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat we onderzoek hebben gedaan naar betere alternatieven.”

“Energiebesparing is voor ons een zeer belangrijk thema. In het verleden hebben we grote stappen gemaakt door het vervangen van installaties door meer zuinige alternatieven. Inmiddels kijken we ook naar de verschillende onderdelen van deze systemen.

Daar valt vaak nog veel te winnen. Je zoomt als het ware steeds dieper in op de installaties om te onderzoeken waar nog meer te besparen valt. Ik heb destijds samen met onze maincontractor Veolia gebouwenbeheer contact opgenomen met AFPRO Filters om te kijken waar nog verdere verbeterpunten liggen. AFPRO Filters heeft ons toen geattendeerd op een nieuw ontwikkelde HQ-filter dat verschillende voordelen biedt ten opzichte van ons huidige filter.”

“Als je de besparing berekent binnen de hele Hogeschool, kom je uit op ongeveer €15.000 per jaar. Het mooie is dat we hiervoor geen verdere investeringen hoeven te doen, het vervangen van de luchtfilters volstaat.” – Metin Kircadag, clustermanager techniek, afdeling onderhoudsmanagement, Hogeschool van Amsterdam

Geen investeringen, wel hoge besparingen

“Het grootste voordeel van het nieuwe HQ-filter is de lagere luchtweerstand. Hierdoor hoeft de luchtbehandelingskast minder hard te werken voor de gewenste luchtverplaatsing en verbruikt dus veel minder energie”, legt Marcel Loze, accountmanager bij Veolia uit. “Daarnaast heeft een dergelijk filter een veel hoger stofhoudend vermogen, waardoor het filter minder snel vervangen hoeft te worden. Deze twee factoren resulteren in een grote besparing.”

Kircadag: “Wij gaan nu van een standtijd van een half jaar naar een standtijd van een jaar. Dit bespaart ons arbeids- en materiaalkosten. Maar ook de luchtbehandelingskasten zelf vervuilen en slijten minder snel. Het is erg lastig om het voordeel hiervan te berekenen, dus ik heb dit buiten beschouwing gelaten.” Alhoewel de nieuwe filters enkele euro’s duurder zijn, komt de besparing per filter neer op gemiddeld €15 per jaar. “Als je dat doorrekent naar alle installaties binnen de Hogeschool, kom je uit op een besparing van ongeveer €15.000 per jaar. Het mooie is dat we hiervoor geen investeringen hoeven te doen aan de luchtbehandelingskasten, het vervangen van de filters volstaat”, aldus de clustermanager.

Kwaliteit binnenklimaat Hogeschool nu ver boven de Europese norm

Voor de Hogeschool is er nog een ander zwaarwegend argument om over te stappen op HQ-filters. Kircadag: “Voor ons is het welzijn van medewerkers en studenten enorm belangrijk. Klimaat en comfort staan hoog op de prioriteitenlijst. Veel van onze gebouwen bevinden zich in het centrum van Amsterdam waar veel schadelijk fijnstof in de lucht zit. Omdat medewerkers en studenten wel acht uur per dag bij ons binnen doorbrengen, spelen wij een grote rol in de gezondheid van deze mensen. Onze oude luchtfilters filterden al veel luchtvervuiling weg, waardoor we prima voldeden aan de geldende norm. Met deze nieuwe filters verhogen we de kwaliteit van de binnenlucht nog eens met een flinke stap.”

“Een pre-layered HQ-filter is een glasvezelfilter voorzien van een speciale voorfilterlaag. Hierdoor raakt het filter niet beschadigd tijdens de montage of door turbulente luchtstromingen. Het filter blijft de gehele standtijd optimaal presteren en filtert minimaal 55% van alle fijnstof uit de lucht. Tel daar nog eens bij op een energiebesparing van gemiddeld 20%.” – Maurice Gijzen, accountmanager bij AFPRO Filters.

Maurice Gijzen, accountmanager bij AFPRO Filters: “Onderzoek wijst uit dat schonere lucht een significante bijdrage levert aan de prestaties van mensen en het terugdringen van het ziekteverzuim. Samen met Veolia Gebouwenbeheer heb ik gekeken hoe we de luchtkwaliteit op scholen kunnen verbeteren en hen kunnen helpen bij de zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Een pre-layered HQ-filter, zoals ik deze de Hogeschool van Amsterdam adviseerde, bestaat uit glasvezel voorzien van een speciale voorfilterlaag. Hierdoor raakt het filter niet beschadigd tijdens de montage of door turbulente luchtstromingen. Het filter blijft hierdoor de gehele standtijd optimaal presteren en filtert minimaal 55% van alle fijnstof uit de lucht. Dat is een enorme verbetering van het binnenklimaat. Tel daar bij op een energiebesparing van gemiddeld 20% en je begrijpt waarom een HQ-filter eigenlijk een win-winsituatie is.”

Onderzoek in eigen laboratorium Kircadag is erg te spreken over de samenwerking met AFPRO Filters: “Het is een fijne partij om mee samen te werken. De service is uitstekend en ze doen in een eigen laboratorium onderzoek naar de beste praktijkoplossing. Hierdoor leveren ze goed, gecertificeerd materiaal op een redelijk snelle termijn. Ik kan niet anders zeggen dat ik erg tevreden ben over onze samenwerking.”