Eindfiltratie operatiekamers polikliniek Maubeuge

Contactpersoon: Antonio Sousa – assistent-manager Dalkia
Bedrijf: Dalkia – vestiging Maubeuge
Geïnstalleerd product: luchtfilters en filterbalken
Partner: Air Conseil
Probleem: optimalisering van de kwaliteit van de luchtfiltratie, zonder ingrijpende aanpassing van het complete ventilatiesysteem.
Sector: energiediensten en verwarmingssystemen


Dalkia: verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in de polikliniek van Maubeuge

Dalkia is een dochter van de EDF-groep, gespecialiseerd in de verwarmingssector. Daarnaast is het bedrijf tegenwoordig ook actief op andere gebieden, zoals airconditioning en luchtbehandeling in ziekenhuizen.

Antonio Sousa is assistent-manager van de vestiging in Maubeuge: “In onze vestiging werken verder nog een sectormanager en 23 technici. Zelf ben ik onder meer verantwoordelijk voor de contracten met twee poliklinieken in de regio van Maubeuge. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud mbt verwarming, het ventilatiesysteem, de warmwatervoorziening en extractiesystemen in kamers en gangen.”

Betere luchtkwaliteit in de operatiekamers voor patiënten en medisch personeel

Polyclinique du Parc in Maubeuge beschikt over vier operatiekamers. Eén ervan is geklasseerd als ISO 5, de andere drie als ISO 7. Om te voldoen aan de norm ISO 14644, die het max. aantal deeltjes vastlegt ifv de ISO klasse, moeten we de introductie van deeltjes in de operatiekamer zoveel mogelijk beperken.

De ventilatiekanalen, de batterijen en de behuizingen van het ventilatiesysteem in de operatiekamers van de polikliniek waren echter sterk verouderd, waardoor er niet langer sprake was van efficiënte luchtfiltratie. Bovendien hadden operatiekamer 1 en 2 een gemeenschappelijk ventilatiesysteem, waardoor er geen eindfiltratie mogelijk was. En dat had na verloop van tijd weer een nadelig effect op de luchtkwaliteit. Door het verouderde systeem werden er teveel deeltjes teruggevonden/gemeten op de werkoppervlakken in de operatiekamers, met een verminderde patiëntveiligheid tijdens operaties als gevolg.

Reden voor de technisch manager van de polikliniek om contact op te nemen met Dalkia. Die kreeg het verzoek om de luchtfiltratie te optimaliseren, zonder dat daarvoor het complete ventilatiesysteem zou moeten worden aangepast.

Antonio Sousa: “De meest ideale oplossing zou zijn geweest om het hele ventilatiesysteem te vernieuwen en alle luchtgroepen te vervangen. Dat zou echter behoorlijke kosten met zich meebrengen, waarvoor de kliniek geen budget beschikbaar had. We moesten dus op zoek naar een kwalitatieve oplossing tegen een betaalbare prijs, waarmee we het eindfiltratiesysteem van de operatiekamers konden verbeteren, maar het oorspronkelijke kanalensysteem behouden kon blijven.”

Een betaalbare oplossing op maat van AFPRO Filters

Antonio Sousa besloot contact op te nemen met Arnaud Dissaux, commercieel manager Noord Frankrijk bij AFPRO Filters. Hij vroeg hem naar de mogelijkheden voor een systeem waarmee de eindfiltratie van de luchtbehandelingsunit kon worden verplaatst naar de operatiekamer. AFPRO Filters kwam al snel met een voorstel om producten op maat te ontwerpen die in de bestaande installatie konden worden ingepast. Op die manier zouden er minder ingrijpende werkzaamheden nodig zijn en zouden de operatiekamers zo kort mogelijk buiten gebruik zijn.

Het eerste dat moest gebeuren, was het meten van het debiet, om er zeker van te zijn dat dit voldoende was om de plannen te kunnen uitvoeren. Hiervoor schakelden Arnaud Dissaux en Antonio Sousa de hulp van de firma Air Conseil in.

Daarna kwam AFPRO Filters met een voorstel voor de verbetering van de luchtfiltratie in de operatiekamers. Het projectteam adviseerde om de bestaande filterhouders te vervangen, filterbalken (hoekplenums) te installeren en de oude filters te vervangen door nieuwe filters met andere afmetingen. Filtratie gebeurde eerder met ISO Coarse-, ePM1- en H14-filters, op het niveau van de luchtbehandelingskast. In de nieuwe situatie gebeurt filtratie met de filters ISO Coarse 70%, ePM1 80% en een E10 hoogefficiënt filter in de luchtbehandelingskast. Daarnaast zorgen filterbalken met hoogefficiënte H14-filters voor een eindluchtfiltratie in de operatiekamers. Dankzij het advies van AFPRO Filters is de voorfiltratie (kwaliteit en selectie) in de luchtbehandelingsunit aanzienlijk verbeterd.

Arnaud, commercieel directeur Noord Frankrijk, blikt terug op het project en vertelt over de strategie die werd gekozen om in de specifieke behoeften van Polyclinique du Parc te voorzien: “We hebben geadviseerd om onze op maat gemaakte filterbalken (hoekplenums) in de operatiekamers te installeren, zodat daar direct een onberispelijke luchtkwaliteit kan worden ingeblazen, zo dicht mogelijk bij het operatieveld. De eindfiltratie in de nabijheid van de operatietafel, zorgt voor een hogere patiëntenveiligheid. De luchtkwaliteit in de operatiekamer wordt niet verstoord door verontreinigingen of invloeden van buitenaf. Deze filterbalk is eveneens uitgerust met hoogefficiënte HEPA H14 filters, die zorgen voor luchtverversing in de risico-3 operatiekamers (ISO 7) volgens de norm NFS 90-351”.

Bevredigende resultaten met eindfiltratie in de operatiekamers

Met de installatie van hoogefficiënte eindfiltratie direct in de operatiekamers is een bevredigende oplossing gevonden voor de oorspronkelijke vraag: verbetering van de luchtfiltratie in de operatiekamers. Het is een oplossing die voor de polikliniek minder kosten met zich meebrengt en bovendien zo min mogelijk werkzaamheden vraagt.

Antonio Sousa: “De meest ideale oplossing zou zijn geweest om voor elke operatiekamer een onafhankelijke luchtbehandelingsunit te voorzien. Daar is nu niet voor gekozen. Er is nog steeds één gemeenschappelijke luchtbehandelingsunit voor drie operatiekamers, maar door de inzet van hoogefficiënte eindfiltratie is de kwaliteit van de gefilterde lucht nu zeer goed. Dit project is daarmee tot een goed einde gebracht. De technisch manager en kwaliteitsmanager van Polyclinique du Parc zijn tevreden. De twee luchtbehandelingsunits en de twee operatiekwartieren functioneren nu optimaal.”

Werkzaamheden afgerond binnen de beschikbare tijd in de zomerperiode

Het project moest binnen een specifieke periode worden afgerond, in de zomer, wanneer de operatiekamers van de kliniek stillagen. De levertijd van de materialen en producten nodig voor de operatiezalen was dus een belangrijke factor om rekening mee te houden; tijdige bestelling was cruciaal. Ondanks wat tegenslagen is het alle partijen die bij het project betrokken waren, gelukt om het werk op tijd klaar te hebben.

Antonio Sousa: “De betrokkenheid en begeleiding van AFPRO Filters werden enorm geapprecieerd. Ze stonden het hele project voor ons klaar, van de voorbereiding tot de uiteindelijke uitvoering. Ik had regelmatig contact met Arnaud Dissaux. In de week van de werkzaamheden kwam hij zelf kijken of alles goed ging en er geen specifieke problemen waren.”

AFPRO Filters, Air Conseil en Dalkia hebben op een georganiseerde, veilige manier samengewerkt om dit project voor elkaar te krijgen, dit alles met de gewenste kwaliteit en dienstverlening.

Antonio Sousa: “Het team van AFPRO Filters, en in het bijzonder Arnaud Dissaux, gaf ons een competitieve prijs en bood een oplossing en advies op maat, afgestemd op de specifieke situatie van de eindklant, de polikliniek in Maubeuge. En voor de technisch manager van Polyclinique du Parc was het heel prettig dat hij mij als enig aanspreekpunt had.”

Een waardevolle commerciële relatie

Het was voor Dalkia de eerste keer dat voor een dergelijk project werd samengewerkt met AFPRO Filters. Antonio Sousa koos voor AFPRO Filters omdat het complete aanbod van AFPRO er boven uitstak, qua kwaliteit, prijs, service en levertijden. Hij zegt verder: “De prijs is natuurlijk belangrijk, maar kwaliteit is dat net zo goed. Ik heb absoluut geen spijt van onze samenwerking met AFPRO Filters en Air Conseil voor dit project.”

Antonio Sousa is van plan om de samenwerking met AFPRO Filters bij toekomstige projecten voort te zetten. Met de technisch manager is al een overeenkomst getekend voor de andere poliklinieken in de sector Maubeuge. Dalkia werkt met verschillende partners, maar wil bij een aantal toekomstige projecten de eindfilters van AFPRO Filters gaan gebruiken. En dat tekent het vertrouwen dat er is.