Lotniska Lotniska

Ruch lotniczy oraz zanieczyszczenia powietrza

Ruch lotniczy stale rośnie. Według ACI (Airports Council International), ruch pasażerski w europejskich portach lotniczych wzrósł o 8,5% w 2017 r. W tym roku ponad 1,1 mln lotów ze 127 mln pasażerów na pokładach było kierowanych lub pochodziło z Francji. Wzrost ruchu lotniczego, który jest w znacznym stopniu związany z rozwojem tanich lotów, nada rośnie w szybkim tempie. Ma to negatywny wpłwy na jakość powietrza na lotnisku i w bezpośrednim jego otoczeniu (hotele, budynki biurowe itp.)

Lotniska

Zanieczyszczenia pyłowe oraz molekularne na lotniskach

Nie tylko samoloty są odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza na lotniskach. Gęstość ruchu drogowego wokół tych miejsc oraz autobusów i ciężarówek na płycie lotniska, które mają za zadanie wsparcie operacji załadunkowych pasażerów i towarów również stanowią część zagrożenia. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest pył; silniki odrzutowe są napędzane naftą, która razem z silnikami wysokoprężnymi emitują drobne cząstki w spalinach. Inne zanieczyszczenia gazowe mogą również wpływać na jakość i zdrowie powietrza: węglowodory, aldehyd octowy, tlenki azotu (NO, NO2, NOx), jak również ozon. W budynkach zlokalizowane są inne źródła zanieczyszczenia powietrza: zapachy i dym z restauracji oraz różnego rodzaju aldehydy.

Zapewniamy komfort oddychania dla milionów ludzi

Główne porty lotnicze, które wykazują wyższy niż przeciętny poziom zanieczyszczenia powietrza, pracują nad zmniejszeniem emisji do powietrza, ale także nad jakością powietrza w pomieszczeniach. Kilkanaście dużych portów lotniczych we Francji, które są kontrolowane przez ACNUSA (organ zarządzający uciążliwością portów lotniczych), są zobowiązane do wprowadzenia instrumentów do monitorowania oświetlenia zewnętrznego. W przypadku wnętrz niektóre z lotnisk są zaangażowane w proces zrównoważonego rozwoju, wyposażyły się w systemy wentylacji i klimatyzacji, które odfiltrowują szkodliwe zanieczyszczenia. Lotnisko Marseille – Provane, trzecie francuskie lotnisko (z wyłączeniem Paryża) pod względem natężenia ruchu z ponad ośmioma milionami pasażerów obsłużonych każdego roku, wybrało filtry AFPRO jako dostawcę filtrów powietrza.

Filtry powietrza i regulacja rachunku za energię

Centrale wentylacyjne  pracują, aby usunąć drobne cząstki, które są niewidoczne gołym okiem (PM1, PM2.5, PM10). Mogą być dodatkowo wyposażone w filtry z węglem aktywnym, aby wyeliminować zanieczyszczenia molekularne. Na przykład lotnisko w Marsylii posiada 85 central wentylacyjnych i prawie 400 klimakonwektorów, do których dodano wiele izolowanych filtrów powietrza. Filtrują powietrze w terminalach i bardziej specyficznych obszarach, takich jak pracownie komputerowe, pomieszczenia techniczne i podstacje.
AFPRO Filters po ogłoszeniu przetargu przekonał Inwestora swoim podejściem w zakresie porad odnośnie oszczędności energii. Przeprowadzony audyt zainstalowanych central wentylacyjnych ujawnił finansowe, energetyczne i środowiskowe oszczędności w przypadku wyboru filtrów od AFPRO. Uwzględniono również aspekty konserwacji oraz ponownego przetwarzania odpadów. Wybrane rozwiązanie filtracyjne łączy wydajność energetyczną oraz wysoką jakość (filtry z większą powierzchnią filtracyjną są rzadziej wymieniane), dzięki czemu całkowity koszt jest znacznie niższy.

Wskazówki w zakresie filtracji powietrza na lotniskach Wskazówki w zakresie filtracji powietrza na lotniskach