Certyfikat Eurovent

Firma AFPRO Filters spełnia ścisłe wymagania związane z certyfikacją Eurovent. Jest to europejska organizacja certyfikująca parametry działania produktów z zakresu wentylacji, która opracowała wraz z producentami filtrów powietrza program certyfikacji. Organizacja ta wspiera w branży filtrów uczciwą konkurencję. Oto korzyści, wynikające z uzyskania znaku jakości.

eurovent

Certyfikacja Eurovent gwarantuje, że:

  • filtry zostały przetestowane przez niezależne laboratoria
  • filtry są zgodne z danymi technicznymi
  • zakupione filtry odpowiadają podanemu zużyciu energii.

Co więcej, akredytacja Eurovent daje gwarancję, że wszystkie dokumenty dołączone do zakupionego filtra spełniają standardy europejskie. Dokumenty te zawierają informacje o produkcie, które znajdują się także w naszym katalogu, na stronie internetowej oraz instrukcji użytkownika. W skrócie: znak jakości Eurovent oznacza bezpieczne filtry powietrza, które świetnie spełniają swoją rolę. Wszystkie nasze filtry kieszeniowe, kompaktowe i panelowe (w klasach PM10 do PM1) objęte są certyfikatem Eurovent i testowane są zgodnie z normą  ISO16890.

Cel certyfikacji

Celem programu certyfikacji Eurovent jest stworzenie możliwości porównania filtrów powietrza zgodnie z zestawem równowartościowych kryteriów oceny. Dzięki publikacji danych technicznych filtrów, które uzyskały certyfikację, wybór dokonywany przez klienta staje się prostszy. Nie musi on wykonywać szeroko zakrojonych pomiarów porównawczych związanych z wydajnością, by dokonać właściwego wyboru produktów. Klient firmy AFPRO Filters wybierając produkty może być pewny, że spełniają one w pełni ustalone wymagania techniczne i wymagania Eurovent.

Niezależne laboratoria badawcze

Filtry posiadające certyfikat Eurovent przetestowane zostały przez dwa niezależne laboratoria badawcze: SP w szwedzkim Boras i VTT w Espoo, w Finlandii. Są to jedyne laboratoria w Europie, które posiadają akredytację ISO 17025 i spełniają kryteria tej normy. Poza tym podczas przeprowadzanych testów żaden z badaczy nie wie, jakiego producenta filtry poddawane są testom. Eurovent nadaje filtrom swoje numery referencyjne.

Logo Eurovent

Logo to jest gwarancją, że produkt został poddany niezależnej procedurze testowej i że został dokładnie oceniony. Klienci producentów filtrów, mogących posługiwać się niniejszym logo, nie muszą martwić się jakością produktów, biorąc pod uwagę, że zostały one dokładnie przetestowane i ocenione. W celu stałego zagwarantowania wysokiej jakości produktów, Eurovent wybiera każdego roku w sposób losowy szereg filtrów, które następnie poddawane są testom.

Dodatkowe informacje

Seria dokładnych filtrów, zgodna z normą ISO16890, uzyskała certyfikat o numerze 09.10.433 i przedstawiona została w katalogu  filtrów na stronie certyfikacji Eurovent: www.eurovent–certification.com. Na stronie tej można również znaleźć informacje dotyczące pełnego programu i procedury certyfikacji, którą przeszła firma AFPRO Filters.

Kontakt