Informacje dotyczące instalacji i wymiany

Filtry powietrza oraz systemy nawiewne i wywiewne muszą zostać w taki sposób zaprojektowane i zainstalowane, by możliwe było przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji. W celu zapewnienia optymalnego działania pod względem technicznym i higienicznym, kontrolę należy przeprowadzać przy pomocy wewnętrznych lub zewnętrznych specjalistów. W przypadku samodzielnego przeprowadzania kontroli należy kierować się tym, co przewidują normy EN 13779, VDI 6022-2 (2006) i VDI 3802(2002).

Poniżej znajdą Państwo elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę

 • Pierwsza sekcja filtrów musi zostać zainstalowana możliwie jak najbliżej wlotu powietrza lub mieszalnika. Przy bardzo wysokim zapyleniu należy umieścić dodatkową sekcję filtrów dla wlotu powietrza z zewnątrz.
 • Druga sekcja filtrów jest ostatnim elementem procesu uzdatniania powietrza. Jeżeli wykorzystywane są wentylatory napędzane paskiem klinowym, zawsze musi zostać zainstalowana druga sekcja filtrów.
 • W celu przeprowadzania wizualnej kontroli i wymiany elementów filtra dostęp do sekcji filtrów musi być łatwy. Dla instalacji o długości od 1,3 m powinno zostać zamontowane wewnętrzne oświetlenie, a od 1,6 m zapewniony dwustronny dostęp (z przodu i tyłu filtra).
 • Elementy filtrujące muszą być zainstalowane i wymieniane od strony zanieczyszczonego powietrza.
 • Zagwarantowane powinno być uszczelnienie nieprzepuszczające powietrza, zgodnie z normą EN 1886. Należy korzystać wyłącznie z ram filtrów z uszczelkami o zamkniętych komórkach.
 • Powietrze musi równomiernie przepływać przez filtry, aby uniknąć powstawania spiętrzeń ciśnienia i przeciwprądów.
 • Przy filtrach kieszeniowych kieszenie muszą zostać zainstalowane pionowo, by uniknąć zanieczyszczenia i zawilgocenia spodu instalacji.
 • Instalacja musi zostać wyposażona w manometr różnicowy oraz licznik roboczogodzin.
 • W celu uniknięcia zawilgocenia i porostu mikrobiologicznego, należy zastosować urządzenia do pomiaru wilgotności względnej. Również w drugiej sekcji wilgotność względna musi wynosić < 90%.
 • Dla obrotowych wymienników ciepła i filtrów w powietrzu powrotnym musi wykorzystywana być ta sama klasa filtrów, co w powietrzu wlotowym.
 • Stan końcowy sekcji filtrów musi zostać określony na podstawie norm energetycznych (kosztu życia produktu – LCC i analizy cyklu życia – LCA) oraz dostępnej wysokości podnoszenia wentylatora.
 • Każda sekcja filtrów winna posiadać na zewnątrz wyraźne oznaczenie:
  – strumienia objętości powietrza w systemie (nie filtrach)
  – ilości filtrów
  – klasy filtrów
  – wymiarów filtrów
  – rekomendowanego stan końcowego systemu (nie filtrów)

 

Kontakt