Szpitale i kliniki Szpitale i kliniki

Firma AFPRO Filters dostarcza filtry do szpitali

Dobra jakość powietrza w szpitalach odgrywa bardzo istotną rolę zarówno dla zdrowia pacjentów, pracowników jak i osób odwiedzających. Filtry mające zastosowanie w budynkach szpitalnych powinny spełniać wszystkie wymogi i być zgodne ze standardami europejskimi. Firma AFPRO Filters posiada ponad 35-letnie doświadczenie w filtracji powietrza w szpitalach i klinikach.

Energooszczędne filtry

Zużycie energii elektrycznej jest zazwyczaj głównym aspektem, na który szpitale zwracają uwagę przy wyborze filtrów powietrza. Około 70% całkowitych wydatków na filtrację powietrza jest związanych z kosztem energii elektrycznej. Odkąd wprowadzono program certyfikacji energetycznej Eurovent, wybór wydajnego filtra powietrza stał się o wiele łatwiejszy.  Ten rodzaj etykiety ma zastosowanie we wszystkich filtrach zgodnych z normą ISO16890 i obejmuje klasy filtracji od PM10 do PM1. AFPRO Filters wprowadziło energooszczędne filtry powietrza z etykietą A+, aby pomóc szpitalom zredukować koszty energii, a co za tym idzie zaoszczędzić pieniądze.

Wydajność

Dla optymalnej jakości, higieny i czystości powietrza istotne są nie tylko klasy filtracyjne, ale również efektywność filtrów powietrza w danej klasie. Dlatego odpowiednio dla klasy ePM1, wartość MTE powinna wynosić 50%. Oznacza to, że filtr powietrza mający zastosowanie przy cząstkach o wielkości 0,01  μm powinien mieć wydajność co najmniej ePM1 50%. Nasze filtry z serii HQ85 mają wydajność 60%, co prowadzi do znacznej poprawy jakości powietrza w szpitalach.

Trzy najważniejsze funkcje filtrów powietrza w szpitalach

  • Ochrona pacjentów i pracowników przed infekcjami
  • Ochrona urządzeń wentylacyjnych przed zanieczyszczeniami
  • Ograniczenie kosztów operacyjnych, osiągane poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej

Wymagania odnośnie jakości powietrza w szpitalu różnią się znacznie zależnie od oddziału. W niektórych częściach budynków szpitalnych, takich jak poczekalnie i biura, standardowa jakość powietrza jest wystarczająca. Jakkolwiek, w przeważającej większości sytuacji wymogi są o wiele wyższe. Co zrozumiałe, najbardziej restrykcyjne normy mają zastosowanie dla sal operacyjnych i oddziałów intensywnej terapii.

Istotną rzeczą różniącą te pomieszczenia od innych jest fakt, że nie tylko jakość powietrza w sali operacyjnej odgrywa ważną rolę, ale również filtracja powietrza wydostającego się na zewnątrz jest istotna i ma na celu zapobieganie skażeniom środowiska zewnętrznego.

Im wyższe normy i wymagania jakościowe, tym bardziej efektywne filtry powinny być zastosowane. Filtrację prowadzi się zazwyczaj w kilku etapach – począwszy od filtra wstępnego klasy ePM10 75%, poprzez filtry właściwe i końcowe w klasach ePM1 60%/ePM1 80% i H13.

Wskazówki w zakresie filtracji powietrza w szpitalach Wskazówki w zakresie filtracji powietrza w szpitalach