Klasyfikacja filtrów

W jaki sposób użytkownik może stwierdzić, czy filtr gwarantuje oczekiwaną jakość powietrza?

Filtry powietrza zostały w Europie sklasyfikowane zgodnie z dwiema normami: ISO 16890  dla przeciwpyłowych filtrów powietrza do wentylacji ogólnej i dokładnych oraz EN1822:2019 dla filtrów HEPA i ULPA.

Filtry przetestowane zgodnie z normami spełniają surowe wymagania. W trakcie przeprowadzanych testów filtry poddawane są działaniom, które umożliwiają dokładną kontrolę na temat tego w jaki sposób będą funkcjonowały w praktyce. Klienci muszą wiedzieć, że wszystkie dostarczane produkty firmy AFPRO Filters zgodne są z europejską klasyfikacją. Filtry poddawane są testom zarówno w naszym własnym laboratorium, jak i w niezależnych laboratoriach. Oprócz tego filtry AFPRO spełniają surowe wymagania programu certyfikacyjnego Eurovent. Daje to pewność, że filtry rzeczywiście osiągają wyniki zgodne z przedstawionymi danymi technicznymi.

Większość ludzi, a mamy tu na myśli użytkowników końcowych, nie wie, jak ocenić jakość filtra powietrza. Jak więc można ustalić, czy produkt, który się kupiło lub zamierza się kupić, spełnia swoje zadanie?

Potrzebujemy znormalizowanej gwarancji, że filtr zapewni przewidywaną jakość powietrza. Dlatego też filtry powietrza są sklasyfikowane według kilku norm:

  • ISO 16890* (formalnie EN779:2012 dla UE i ASHRAE 52.2 dla USA) dla filtrów zgrubnych i dokładnych
  • EN1822:2019 dla filtrów HEPA i ULPA

 

Przetestujmy to

Filtry są badane zarówno w naszych własnych, jak i niezależnych laboratoriach. Podczas testów zgodności filtry poddaje się warunkom, które dokładnie wskazują, jak będą działać w praktyce. Nasi klienci z zadowoleniem przyjmą wiadomość, że wszystkie produkty AFPRO Filters są zgodne z klasyfikacjami ISO 16890 i EN1822:2019. Ponadto AFPRO Filters spełnia surowe wymagania programu certyfikacji Eurovent. Gwarantuje to zgodność rzeczywistej wydajności filtra z przedstawionymi specyfikacjami.

MPPS

Skuteczność MPPS odgrywa w tych testach niepoślednią rolę. Skrót MPPS oznacza najbardziej penetrujący rozmiar cząstki. Odnosi się on do wymiarów tych cząstek, które są najtrudniejsze do wychwycenia. Zazwyczaj mieści się on w zakresie od 0,1 do 0,2 mikronów (μm). MPPS należy
ustalić przed poddaniem filtra badaniu.

Tabela zawiera szczegółowe informacje na temat europejskich klas filtrów.

Do wszystkich filtrów HEPA i ULPA AFPRO Filters dołącza świadectwa z badań. Mogą Państwo być pewni, że dostarczony filtr jest odpowiedniej jakości. Zalecamy jednak po zamontowaniu filtrów poddać je badaniom technicznym, aby upewnić się, że nie zostały one uszkodzone podczas transportu lub montażu.

Podsumowanie porównawcze klasyfikacji testu filtra