Szkoły i Uniwersytety Szkoły i Uniwersytety

Filtry powietrza dla szkół i uczelni

Jakość klimatu wewnętrznego(IEQ) w szkole prowadzi do lepszych wyników w nauce i niskiego poziomu nieobecności uczniów i studentów. Świeże powietrze (i odpowiednie filtry powietrza) są zdecydowanie niezastąpione w budynku szkolnym. Badania wykonane na zlecenie służby zdrowia wykazały, że w ponad 80% szkół jakość powietrza nie jest optymalna. Natomiast badania przeprowadzone na skalę międzynarodową wskazują, że odpowiednie warunki środowiskowe w pomieszczeniach szkolnych redukują liczbę nieobecności do 25% i poprawiają koncentrację o 23%.

Sala szkolna jest nie lada wyzwaniem pod względem dostarczenia odpowiedniej jakości powietrza. Jest to spowodowane tym, iż w jednym pomieszczeniu znajduje się spora grupa osób na relatywnie małym obszarze.

W szkołach, największym wyzwaniem jest filtracja powietrza w celu wyeliminowania jak największej ilości unoszącego się w nim pyłu. Rozwój pojemności płuc u dzieci pomiędzy ósmym a osiemnastym rokiem życia zostaje zahamowany, jeżeli są one narażone na bezpośredni i długotrwały kontakt z zanieczyszczeniami. W konsekwencji zwiększa się ryzyko zachorowań na zapalenie oskrzeli, alergie i katar sienny. Według danych statystycznych na chwilę obecną średnio dwoje dzieci w każdej klasie choruje na astmę, a około pięciu cierpi na nadwrażliwość dróg oddechowych.

Jest to wystarczający powód, aby z bliska przyjrzeć się temu problemowi i dążyć do jego pełnej eliminacji.

Idealnym rozwiązaniem jest zoptymalizowanie procesu przepływu powietrza, aby w klasie nieprzerwalnie była odpowiednia jego jakość i cyrkulacja. Zastosowanie właściwych filtrów powietrza, które są zarazem energooszczędne, może przyczynić się do całkowitego usunięcia problemów występujących w sali szkolnej.

Wskazówki w zakresie filtracji powietrza w szkołach i uniwersytetach Wskazówki w zakresie filtracji powietrza w szkołach i uniwersytetach