Koulut ja oppilaitokset Koulut ja oppilaitokset

Terve koulurakennus parantaa oppimista ja vähentää sairaspoissaoloja

Terveellisen sisäilmaston luomisisessa tärkeintä on raitis ilma. Näin ollen oikean ilmansuodattimen valinta on kouluille ja oppilaitoksille ensiarvoisen tärkeää. GGD:n ja TNO:n tutkimusten mukaan noin 80 prosentissa alakouluista on ilmanlaadussa vakavia puutteita. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että hyvä ilmanlaatu vähentää sairaspoissaoloja 25 % ja parantaa oppimistuloksia 23 %.

AFPRON ILMANSUODATTIMET KOULUIHIN JA OPPILAITOKSIIN

Luokkahuone on haastava ympäristö sisäilman laadun suhteen, kun pienessä tilassa työskentelee paljon lapsia ja opettaja. Näin ollen oikean ilmansuodattimen valinta on kouluille ja oppilaitoksille ensiarvoisen tärkeää.

Hiukkasmainen aines saattaa kuitenkin olla tätäkin suurempi ongelma. 8–18-vuotiaiden lasten hapenottokyvyn kehitys vaarantuu, kun lapset altistuvat suurille määrille hiukkasmaista ainesta, ja heidän riskinsä sairastua keuhkoputkentulehdukseen tai saada allergioita kasvaa. Jokaisessa luokassa on keskimäärin 1–2 astmaa sairastavaa lasta ja noin viisi, joiden hengitystiet ovat yliherkät. Jokainen näistä lapsista hyötyy puhtaammasta sisäilmasta välittömästi.

Hyviä syitä koulujen sisäilman parantamiseen on paljon.

Hyvä ratkaisu on jatkuva ilmavirta, joka tuo luokkahuoneeseen jatkuvasti puhdasta ilmaa. Oikeanlaiselle ainekselle tarkoitettujen ja energiatehokkaiden ilmansuodatinten käyttö on ratkaisevan tärkeää sisäilman laadun parantamisessa.

Ilmansuodatus vinkit kouluihin ja yliopistoihin Ilmansuodatus vinkit kouluihin ja yliopistoihin