Wegiel aktywny Seria AC – 12

Wegiel aktywny Seria AC – 12, które wypełnione zostały luźnymi granulkami węgla aktywnego. Charakteryzują się niską absorpcją wody w połączeniu z niskim oporem powietrza. Firma AFPRO posiada szeroką gamę filtrów AC, które zawierają małą ilość węgla aktywnego pomiędzy dwiema warstwami mediów. Ponadto, aby zapewnić optymalny wynik filtracji powietrza zaleca się, aby rodzaj filtra został wyselekcjonowany w oparciu o stężenie gazu. W przypadku, gdy jest ono wysokie zaleca się zastosowanie produktów ze stali nierdzewnej (RVS).

 • Rama:  Galwanizowana stal
 • Uszczelka:  Wytłaczana guma
 • Węgiel aktywny:  M-carb – podstawowy aktywny węgiel; S-carb – specjalny impregnowan węgiel.
Węgiel aktywny
M-CARB | R-CARB | S-CARB
Maksymalna temperatura pracy
40 °C
Maksymalna wilgotność względna
70%

Muzea i archiwa

industry

Przemys

Specyfikacje

 • Rama:  Galwanizowana stal
 • Węgiel aktywny:  M-carb – podstawowy aktywny węgiel; S-carb – specjalny impregnowan węgiel, do użytku w muzeach i archiwach
 • Uszczelka:  Wytłaczana guma
 • Maksymalna temperatura pracy:  40 °C
 • Maksymalna wilgotność względna:  70%

Instalacja

 • Należy upewnić się, czy nie ma żadnych wycieków
 • Należy upewnić się, że obiekt w którym zostanie zamontowany filtr, jak również sam filtr, jest czysty
 • Podczas instalacji może dojść do uwolnienia śladowych ilości węgla aktywnego. Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, że wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte
 • Wszystkie dane filtra powinny być rejestrowane: data instalacji, początkowy opór, data wymiany