Filtr kasetowy mini-pleat MP

Filtr kasetowy mini-pleat MP są używane jako filtry zewntętrzne w centralach wentylacyjnych, systemach klimatyzacyjnych i przemysłowych. Filtr kasetowy mini-pleat MP to filtry harmonijkowe, które montowane są w  kartonowej ramce.

Klasa filtra zgodna z ISO 16890
ePM10 75% et ePM1 55%
Maksymalne/ zalecane ciśnienie
450Pa
home ventilation

HVAC

Specyfikacje

 • Ramka: Twarda kartonowa ramka
 • Włóknina: Włókno szklane
 • Klasa filtra zgodna z ISO 1689 : ePM10, ePM1
 • Maksymalna temperatura: 70°C
 • Maksymalny poziom wilgoci: 90%

Instalacja filtrow

 • Upewnij się, że filtr jest zainstalowany prawidłowo: strona zasysająca – czyste powietrze
 • Filtr powinien być zainstalowany poprawnie: brak wycieków
 • Uszczelki nie mogą być uszkodzone
 • Filtr powinien być zamocowany w czterech miejscach
 • Należy unikać podwójnego złożenia mediów
 • Należy ostrożnie instalować filtr aby uniknąć uszkodzeń
 • Po zainstalowaniu filtra, system powinien być włączony przez kilka godzin w celu uzyskania prawidłowego efektu działania
 • Rejestracja filtra: zapisz datę i początkowy opór powietrza