Asennus ja huolto ohjeet

Ilmansuodattimet sekä niiden erotus- ja poistoilmajärjestelmät on suunniteltava ja asennettava niin, että ne voidaan tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Parhaan mahdollisen teknisen ja hygieenisen suorituskyvyn varmistamiseksi tarkastus kannattaa teettää yrityksen sisäisellä tai ulkopuolisella ammattihenkilöllä. Jos tarkastus ja huolto järjestetään yrityksen sisäisesti, on noudatettava EN 13779-, VDI 6022-2 (2006)- ja VDI 3802 (2002) ‑standardeja.

Seuraavat asiat on huomioitava

  • Ensimmäinen suodatinvaihe tulisi asentaa mahdollisimman lähelle ilmanottoa tai ilmansekoituskammiota. Jos hiukkaskuorma on erittäin suuri, tulisi asentaa ylimääräinen suodatinvaihe ilmanoton eteen.
  • Toinen suodatinvaihe on ilmankäsittelyprosessin viimeinen osa. Jos käytössä on kiilahihnakäyttöisiä tuulettimia, tulisi järjestelmässä aina olla toinen suodatinvaihe.
  • Suodatinlaitteiston on oltava asennettu niin, että sen silmämääräinen tarkastus ja osien vaihto on helppoa. Jos suodatinlaitteisto on yli 1,3 metrin pituinen, siihen tulisi asentaa sisäinen valaistusjärjestelmä. Yli 1,6 metrin pituisiin laitteistoihin tulisi päästä käsiksi sekä suodattimen etu- että takapuolelta. • Suodattimen elementit on asennettava ja vaihdettava likaisen ilman puolelta.
  • Muista ilmatiivis tiiviste ja noudata EN 1886 ‑standardia. Käytä vain sellaisia suodattimen kehikoita, joissa on suljettava tiiviste.
  • Suodattimiin tulevan ilmavirran olisi hyvä olla tasainen, ja vastavirtausta ja äkillisiä ilmavirran muutoksia tulisi välttää.
  • Järjestelmän lattian saastumisen ja saturaation välttämiseksi pussisuodattimet tulee asentaa niin, että pussi on pystysuorassa asennossa.
  • Järjestelmässä on oltava myös ilmaisimella varustettu paine-eromittari (ei siis nesteputkimanometri) ja käyttötuntilaskuri.
  • Varmista suhteellinen kosteus saturaation ja mikrobien kasvamisen ehkäisemiseksi. Suhteellisen kosteuden tulisi toisessakin vaiheessa olla alle 90 %.
  • Pyörivissä lämmönsiirtimissä ja paluuilmaosiossa on käytettävä samanlaisia suodattimia kuin ilmanotossa. • Suodatinlaitteiston päätevastus tulee määrittää energiantarpeen (elinkaarikustannukset ja elinkaariarviointi) ja tuulettimen käytettävissä olevan tehon perusteella.
  • Kunkin suodatinlaitteiston päällä tulee olla selkeästi merkittynä seuraavat tiedot:
   – Järjestelmän (ei suodatinten) ilmavirtauksen määrä
   – Suodatinten lukumäärä
   – Suodatinluokitus
   – Suodattimen mitat
   – Suodatinjärjestelmän (ei suodatinten) suositeltu päätevastus.