Jednostka filtrująca HL-DA

Obudowa do montażu jednego lub kilku poziomów fltracji w sieci kanałów.

hotel

Charakterystyka


• Jednoblokowa stal ocynkowana
• Zaciski przed/po urządzeniu, szerokość 30 mm
• Dostęp do fltra przez drzwiczki boczne, zamykane radeł- kowanym pokrętłem i ze szczelnym połączeniem
• Profle prowadzące do fltrów wstępnych, dokręcanie fltrów wysokowydajnych za pomocą krzywki, wkłady z węglem aktywnym w płycie spawanej

Konfguracja


• Instalacja od 1 do 3 poziomów fltracji: fltr wstępny, fltr wysokowydajny i fltr węglowy
• Możliwość założenia od jednego do kilku fltrów na poziom fltracyjny w celu dostosowania do większych przepływów powietrza