Europejski standard EN779:2012

Społeczeństwo ciągle ulega przemianom. Wymagania związane z ochroną środowiska są bardziej surowe, środowisko pracy staje się coraz ważniejsze, a rozwój technologiczny dynamicznie postępuje. Pożądane stało się więc, by po dziesięciu latach, doszło do zmiany norm związanych z filtracją powietrza.

Dwie najważniejsze zmiany to:

Wprowadzenie Testu Minimalnej Skuteczności

W nowej normie EN779:2012 zostaje wprowadzony dla filtrów dokładnych Test Minimalnej Skuteczności (MTE). W trakcie testu EN779 filtry muszą spełniać wymagania minimalnej skuteczności. Dla filtrów dokładnych minimalna skuteczność wynosi (dla cząstki o wielkości 0,4 mikronów):
F7 > 35%
F8 > 55%
F9 > 70%
MTE prowadzi do tego, że elektrostatycznie naładowane filtry syntetyczne sklasyfikowane zostają niżej, gdyż po wyładowaniu posiadają niższą skuteczność.

F5 staje się M5 i F6 staje się M6.
W nowej normie EN779:2012 F5 przechodzi w M5 a F6 w M6, litera M oznacza, że są to filtry o średniej skuteczności. Do filtrów o średniej skuteczności MTE nie jest stosowane. Muszą one jednak spełniać wymagania średniej skuteczności (Em): M5 > 40 ≤ Em 60 ≤ Em < 80

Co to oznacza?
Zakres filtrów od G1 do M6 nie ulega rzeczywistej zmianie, oprócz kwestii nazewnictwa filtrów klasy M5 i M6. Filtry te mogą spokojnie być dalej używane.

Filtry F7, F8 i F9
Filtry te muszą spełniać wymagania MTE. Wiele filtrów syntetycznych w powyższych klasach nie spełnia nowego standardu. W roku 2012 filtry te były jeszcze dostarczane, jednak od roku 2013 zastosowanie znajdują filtry z nowym włóknem szklanym.

Od 1 stycznia 2012 roku została wprowadzona etykieta energetyczna na filtrach od G4 do F9 dla wszystkich członków Eurovent. Jest to bardzo praktyczne, bo dzięki temu łatwo można dokonać wyboru filtrów z określonej klasy i związanego z nią zużycia energii. Etykiety energetyczne obowiązują wyłącznie dla filtrów, które spełniają normę EN779:2012 w zakresie od G4 do F9 o nominalnym przepływie 3400m3/h. Etykiety energetyczne widoczne są w naszych ofertach, na opakowaniu, ramie filtra, na naszej stronie internetowej i w naszym katalogu.

Klasyfikacja

Wszystkie filtry z zakresu od G4 do F9 charakteryzuje ich własne zużycie energii w zależności od ustalonej ilości naniesionego pyłu. Filtry G4 obciążone zostają 350g pyłu testowego (ASHREA), M5 i M6 250g ASHREA i filtry F7-F9 100g ASHREA. Ta ilość pyłu testowego została wybrana w oparciu o przypuszczalną ilość pyłu, z którą do czynienia ma filtr zainstalowany w przeciętnej centrali klimatyzacyjnej. Po załadowaniu ustalonej ilości pyłu dochodzi do podziału filtrów na etykiety energetyczne od A+ do E w oparciu o teoretyczne zużycie. Etykieta A+ oznacza najniższe zużycie energii. Firma AFPRO Filters posiada produkty w całej gamie etykiet energetycznych od A+ do E.

Obliczenia

Zużycie energii zostaje obliczone w oparciu o następujące równanie:

IMG-Equation1

Z równania wynika, że filtry o dużej powierzchni filtrującej są najbardziej oszczędne energetycznie. Zazwyczaj równie dobre wyniki pod tym względem osiągają filtry posiadające wysoką moc zatrzymywania pyłu. Z tego powodu filtr kieszeniowy zawsze będzie miał lepsze wyniki niż filtr kasetowy.

Korzyści dla klienta. Bezpośredni wpływ na koszty zużycia energii elektrycznej

Etykieta energetyczna udziela informacji odnośnie zużycia energii przez filtr. 80% całkowitego kosztu filtracji powietrza stanowią koszty zużycia energii. Im lepsza klasa energetyczna (niższe zużycie energii), tym niższe koszty energii w okresie przydatności filtra. Przyjmuje się, że w ciągu 1 roku pracy wentylatory obracają się bez przerwy. Wszystkie dane znajdują się w tabeli. Okazuje się, że przy zmiennej cenie energii, niski opór przynosi oszczędności na kosztach energii w wysokości ponad 600 euro. Nawet po odliczeniu nieco wyższej ceny zakupu energooszczędnego filtra, nadal dokonywane są znaczące oszczędności. Przekaz jest wyraźny: przy zakupie filtra powietrza należy pod uwagę brać nie tylko jego cenę, ale również koszty zużycia energii. Firma AFPRO Filters chętnie służy radą. Dzięki konsultacjom sprzedawców z personelem technicznym możliwe jest przeprowadzenie analizy, na temat tego w jaki sposób można doprowadzić do redukcji kosztów przy zachowaniu takiego samego poziomu jakości powietrza, poprzez zmianę konfiguracji filtrów.

IMG-Cost_of_energy

Jak znaleźć oszczędny filtr?

Dzięki wprowadzeniu etykiet energetycznych na pierwszy rzut oka można ocenić, na ile oszczędny jest dany filtr. Obecnie znacznie łatwiej jest prowadzić przedsiębiorstwo w sposób zrównoważony, oszczędzając energię elektryczną.

Gwarantowane wyniki

Etykiety energetyczne są niezależnie certyfikowane przez Eurovent. Oznacza to, że obiecane wyniki są w pełni zagwarantowane. Producenci, którzy nie są członkami Eurovent, nie mogą posługiwać się tymi etykietami. Mogą natomiast stworzyć własne etykiety energetyczne, ale nie są one objęte certyfikacją Eurovent i nie posiadają gwarancji niezależnego instytutu. Dokonując zakupów, należy zawsze zwracać na to uwagę.