Suosituksia ja vinkkejaSuosituksia ja vinkkeja

Eurooppalainen EN 13779 ‑standardi tarjoaa ohjeistusta sisäilmavaatimuksiin liittyen. Standardin tavoite on selkeä: luoda miellyttävä ja terveellinen sisäilma kohtuullisin asennus- ja käyttökustannuksin. Standardissa määritellään vaatimukset suodatinten toiminnalle hyvän sisäilman laadun (IDA-luokitus) saavuttamiseksi. Standardissa huomioidaan myös ulkoilman laatu (ODA), jolle on määritetty kolme tasoa: ODA1 tarkoittaa puhdasta ilmaa, jossa on saastuttavia aineita (siitepöly) vain tilapäisesti, kun taas ODA3-luokitellussa ilmassa, jota usein mitataan esimerkiksi teollisuuskaupungeissa, on suuria pitoisuuksia kaasumaisia saastuttavia aineita ja hiukkasmaista ainesta.

SUOSITUKSIA JA VINKKEJÄ

EN 13779 ‑standardissa hiukkasmaisen aineksen on määritetty käsittävän ulkoilmassa olevien kiinteiden tai nestemäisten hiukkasten kokonaismäärä. Kaasumaisista saasteista standardissa käsitellään CO2-, CO-, NO2-, SO2- ja VOC-päästöjä. Taulukossa 1 esitetään ODA-luokituksen raja-arvot. Suodatuksen tarkoituksena on saada aikaan tietty sisäilman laatutaso (IDA). IDA-tasoja on neljä, joista IDA1 on puhtain ja IDA4 eniten saastunut. Taulukossa 2 esitetään IDA-luokituksen pohjautuminen sisäilman CO2-tasoon ulkoilmaan verrattuna, ja järjestelmältä tunnissa vaadittuun ulkoilman määrään henkilöä kohden. Taulukossa 3 esitetään suodatinluokat (M5–F9), joita standardin mukaan vaaditaan halutun IDA-luokituksen saamiseksi ODA-luokan perusteella. GF tarkoittaa kaasusuodatinta tai aktiivihiilisuodatinta.

 

SUODATTIMEN TEHO VS. LÄPÄISY

Millaisen suodattimen sinä tarvitset? Vastaus löytyy taulukosta 4. Ilmansuodatinten suodatusteho riippuu suodatettujen hiukkasten määrästä. Alle mikrometrin kokoisista hiukkasista puhutaan yleensä silloin, kun hiukkasten halkaisija on 0,3–1 mikrometriä. Suodattimen läpäisykerroin tarkoittaa sitä, missä määrin tällaiset hiukkaset jäävät kiinni suodattimeen. Läpäisykertoimen laskenta perustuu F9-luokan (läpäisykerroin 1) läpäisykykyyn. F7-suodattimen läpäisykerroin on 46 %, ja M5-suodattimen 93 %. Alla on lueteltu tarkemmat läpäisykertoimet ja se, millaisia hiukkasia erilaiset suodatintyypit erottavat.

 

SUOSITUKSIA ILMANSUODATINTEN VAIHTAMISEEN

Taloudellinen näkökulma on tärkeä ilmansuodatinten vaihtamista suunniteltaessa. Suodatinten vaihtotarpeeseen vaikuttavat useat asiat, kuten poistopaine (energiankulutus), hygienia (bakteerien ja homeen kasvu) ja järjestelmän käyttötunnit. Taulukossa 5 esitetään F5–F9-luokkien suodatinten alku- ja päätevastukset samalla ilmavirtauksen määrällä ja nopeudella. Taulukossa 6 esitetään ensimmäisen ja toisen vaiheen suodatinten sekä kierrätysilmasuodattimen (paluu- tai poistoilma) vaihtovälit käyttötunteina ja -vuosina. Paluu- ja poistoilmalle vaaditaan vähintään M5-luokan suodatin, jotta erotus- ja poistojärjestelmille saadaan riittävä suojaus. Suosittelemme käyttämään samaa suodatinluokkaa kuin ottoilmalle.