Palvelinkeskukset Palvelinkeskukset

Toimitamme ilmansuodattimia myös palvelinkeskuksiin ympäri maailman. Asiakkaitamme tässä ryhmässä ovat mm. Equinix, Verizon, Global Switch, KPN, InterXion ja monet muut.

AFPRO-ILMANSUODATTIMET PALVELINKESKUKSIIN

Sähköisen tiedon ja sen turvallisen säilytyksen merkitys yritystoiminnan jatkuvuudelle kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi yritykset tarvitsevat myös luotettavia ja kustannustehokkaita palvelinkeskuksia. Energiaa säästävät ilmansuodattimet ovat yksi osa tätä suuntausta. Olemme kehittäneet palvelinkeskuksille täysin uudenlaisen energiapihin ilmansuodattimen, jonka avulla asiakkaamme voivat vähentää keskustensa energiankulutusta jopa 30 %.

Huono ilmanlaatu voi aiheuttaa häiriöitä palvelinkeskuksen toimintaan. Hyvä ilmanlaatu ei aina ole itsestäänselvyys, mutta miten sen voisi varmistaa? Käyttämällä oikeita ilmansuodattimia, ilmankäsittelylaitteita ja ilmankiertoa.

Monet yritykset haluavat minimoida energiakustannukset ja huomioida kestävän kehityksen. Usein käytetään energiankulutusta vähentäviä välineitä, kuten ulkoilmaan perustuvaa viilennystä. Tämä onkin kestävä ja tehokas tapa, jota myös me suosittelemme. Järjestelmän toiminta vaatii kuitenkin oikeanlaisen suodatuksen, sillä meitä ympäröivä ilma sisältää hiukkasmaisia saasteita.

Hiukkasmainen aines saattaa sisältää hapettavia aineita, kuten rikkidioksidia dieselistä, dityppioksidia maataloudesta tai kloridia suolaisesta meri-ilmasta. Joutuessaan palvelinkeskukseen tällaiset ainekset saattavat aiheuttaa laitteiston ennenaikaista korroosiota, mikä puolestaan johtaa toimintahäiriöihin ja käyttökatkoksiin.

Huonontunut sisäilmanlaatu vaikuttaa haitallisesti palvelinkeskuksen käytettävyyteen, mutta myös henkilökunnan työskentelymukavuuteen ja terveyteen.

Suosittelemmekin, että asiakkaamme valvovat lämpötilan ja kosteuden lisäksi myös sisäilmassa mahdollisesti olevia kemiallisia, fyysisiä ja biologisia aineita.

Meidän laitteidemme ja kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivien ilmansuodatinten tarjoama sisäilmanlaatu on paras mahdollinen, mikä vähentää paitsi käyttökatkoksia, myös kustannuksia ja yrityksen maineelle aiheutuvia vahinkoja. Tuotteemme täyttävät myös ASHRAE TC9.9 ‑standardin mukaiset vaatimukset kaasumaisesta ja hiukkasmaisesta aineksesta aiheutuvan saastumisen osalta. Kaiken muun lisäksi tuotteemme vähentävät asiakkaidemme energiankulutusta.

Ilmansuodatus vinkit palvelinkeskukset Ilmansuodatus vinkit palvelinkeskukset