LCC LCC

AFPRO Filters on sitoutunut säästämään energiaa ja suojaamaan PM1 pienhiukkasia vastaan päivittäin.Tässä yhteydessä tarjoamme energiakatselmuksen laitosten energiatehokkuuden parantamiseksi samalla kun nautit erinomaisesta sisäilman laadusta.

 

Liikerakennukset

Tietokeskukset

industry

Teollisuus

Ilmastointilaite asennusten tarkastus, mitä tehdä?

> Määritä energiate-hokkuuden indikaattorit ja tavoitteet

> Asennusten energiatilanteen tarkastus

> Määritä mahdolliset energiansäästöt

> Määritä ratkaisut sisäilman laatustandardin (IAQ) mukaisesti

> Laadi toimintasuunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi

Kokonaiskustannukset

Suodatuksen huomioonotettavat kokonaiskustannukset:

  1. Energiakustannukset.
  2. Huoltokustannukset (asennus ja vaihto).
  3. Suodattimien ostokustannukset.
  4. Ekologinen jalanjälki.

1 € = 1PA: 1 ylimääräinen pascal painehäviössä maksaa 1 € lisää energiankulutuksessa.

Toimintatavat

Tarkkailulaitteen asennus

Ryhmämme valvoo ilmankäsittelykoneitanne määritelläkseen kokonaiskäyttökustannukset, jonka jälkeen he tutkivat asennukset ja tekevät simulointeja löytääkseen mahdollisia parannuskohteita.

AFPRO suodatintiimi vierailee kohteissanne tehdäkseen tarkan selvityksen seuraavista:

  • Asennettujen suodattimien tyypit
  • Suodattimien vuosittainen vaihto
  • Ilmankäsittelykoneiden käyttöaika ja niiden ilmavirta
  • Käytettävissä oleva tila uusien ratkaisujen säätämiseksi
  • loppukäyttäjän antama KW / H hinta

Ilmanlaadun huomiointi ISO 16890 standardin mukaan

AFPRO-suodattimien lähettämä lopullinen energiakatseluraportti todistaa nyt suodattimien tehokkuuden sisäilman laadun (IAQ) suhteen ja on uuden ISO 16890 -standardin periaatteiden mukainen. Laskelma perustuu sisäilman laatuindeksiin sekä riittävään suodatusluokkaan, jolla saavutetaan vaadittava sisäilman laatutaso. Ehdotetut vaihtoehtoiset ratkaisut ilmaisevat rakennuksen ilmanlaadun ja mahdolliset energiansäästöt.

Kehitys energiakulujen vähentämiseksi

Operatiivisen kokonaisuuden tutkiminen mahdollistaa asennuksen kokonaiskustannusten määrittämisen ja kahden mahdollisen parannustavan määrittämisen sisäilman laadun ja suodatuksen energiankulutuksen parantamiseksi. Lopuksi, tämä ratkaisu yhdistää tuen teknologisiin suuntauksiin, määräyksiin, teknisten eritelmien laatimiseen ja toimittajien tarjousten analysointiin, joista saadaan hyöty pitkän aikavälin johtamista ja toimintaa koskeviin näkemyksiin. Jokaiselle asiakkaalle lähetetään loppuraportti, jossa esitetään mahdolliset parannuskohteet.