Commercieel Kantoor gebouw Aegon

ePM1-filter commercieel kantoor gebouw:
Lagere kosten, beter voor het milieu

AEGON is als financiële dienstverlener actief in meer dan twintig landen binnen Europa, Amerika en Azië. De van oorsprong Nederlandse onderneming biedt wereldwijd zo’n zevenenveertig miljoen klanten levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheerproducten.

Optimaal werkklimaat met oog voor milieu

Het hoofd kantoor (gebouw) van AEGON is gevestigd in Den Haag. Hans Degenaar, specialist Afdeling Regie Facilitair Bedrijf: “Op ons hoofdkantoor zijn dagelijks tussen de 1500 en 1800 mensen werkzaam. Dat vereist de nodige uitdagingen. We streven naar een optimaal werkklimaat, waarbinnen iedereen zich prettig voelt. Verschillende toepassingen als koel- en klimaatplafonds zorgen hiervoor. We kiezen ook bewust voor een hoge luchtverversingsgraad op de kantoren en in het restaurant. Een ventilatievoud van vier is hoger dan gebruikelijk, kost meer energie maar is veel beter voor de medewerkers.”

Theo van Rijn, manager Vastgoed Facilitair Bedrijf: “We streven ook naar een zo hoog mogelijke binnenluchtkwaliteit. Daarom werken we met 100% buitenlucht. Deze wordt aangezogen en gefilterd via een van de 34 luchtbehandelingskasten. Het op temperatuur brengen van de lucht doen we door middel van een warmtewiel. Deze gebruikt de warme uitgaande lucht om de koude, verse buitenlucht te verwarmen. Hierdoor gaan we zeer efficiënt om met energie.”

Het facilitair bedrijf van AEGON is ISO140001-gecertificeerd. Van Rijn: “Dit houdt in dat we een milieuzorgsysteem hebben. Een van de belangrijkste aspecten hierbinnen is het continu zoeken naar verbeteringen op het gebied van energiereductie met als doel de CO2-uitstoot terug te dringen. Het milieuzorgsysteem helpt ons nadenken over zaken als energieconsumptie en afvalreductie. AEGON neemt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen haar verantwoordelijkheid.”

Nieuw luchtfilter zorgt voor lagere kosten en uitmuntende luchtkwaliteit

Roel van Bemmelen, projectleider bij Heijmans: “AEGON heeft goede, maar relatief wat oudere luchtbehandelingskasten. In combinatie met een hogere ventilatievoud die resulteert in het rondpompen van 300.000 m3 lucht per uur, kom je toch op een aardig energieverbruik. Energiereductie is voor AEGON belangrijk omdat de organisatie CO2-neutraal wil zijn en voorop wil lopen als het gaat om een gezonde werkomgeving. Het hoofdkantoor staat aan de rand van de stad, tegen Leidschendam aan. Het drukke verkeer zorgt voor extra luchtvervuiling. De huidige installatie voldoet aan alle eisen, maar we willen kijken of we een stap extra kunnen doen. Mensen die werken in een gezonde omgevingen werken met meer plezier, zijn productiever en minder vaak ziek. AEGON wil gewoon een goede huisvader zijn.

Maurice Gijzen, senior account manager bij AFPRO Filters: “Ons nieuwe ePM1-filter sluit hierop mooi aan. Enerzijds heeft dit filter een lagere aanvangsweerstand, waardoor het energieverbruik van de luchtbehandelingskast behoorlijk afneemt. Anderzijds houdt het filter meer fijnstof tegen, waardoor de binnenlucht zeer schoon wordt. Het luchtfilter voldoet dan ook aan de strenge ISO16890-normering. Je merkt dat mensen zich meer bewust worden van de risico’s van luchtverontreiniging. Het Longfonds introduceerde onlangs een app waarmee je kunt zien hoe de luchtkwaliteit in jouw omgeving is. Ook bedrijven beseffen dat ze een grote rol spelen in de gezondheid van medewerkers. Zij bieden hen immers een groot deel van de dag onderdak.”

“Eigenlijk kwamen we vrij snel tot de conclusie dat we dit moeten doen. Het levert enkel voordelen op. Door de lagere weerstand van de filters draaien de motoren in de luchtbehandelingskasten minder hard waardoor het energieverbruik de CO2-uitstoot en de mechanische slijtage afnemen. De langere standtijd zorgt voor lagere onderhoudskosten en minder afval. De kwalitatief hoogwaardige luchtfilters zorgen vervolgens voor een nog beter binnenklimaat.” – Theo van Rijn, manager Vastgoed Facilitair Bedrijf bij AEGON.

Terugverdientijd van enkele maanden

Degenaar: “Heijmans attendeerden ons op het nieuwe luchtfilter en AFPRO onderbouwde dit met een duidelijk en geloofwaardig verhaal. Zelf hebben we nog wat rekenwerk gedaan met betrekking tot de investering die we moesten doen.” Van Rijn: “Eigenlijk kwamen we vrij snel tot de conclusie dat we dit moeten doen. Het levert enkel voordelen op. Door de lagere weerstand van de filters draaien de motoren in de luchtbehandelingskasten minder hard waardoor het energieverbruik de CO2-uitstoot en de mechanische slijtage afnemen. De langere standtijd zorgt voor lagere onderhoudskosten en minder afval. De kwalitatief hoogwaardige luchtfilters zorgen vervolgens voor een nog beter binnenklimaat. Als je kijkt naar deze voordelen kun je niets anders zeggen dan: doen! De aanschafkosten van de nieuwe luchtfilters zijn hoger dan de traditionele filters, maar ik verwacht dat we dit binnen zes maanden terugverdienen. We zijn dan ook zeer te spreken over de proactieve houding van Heijmans en AFPRO Filters.”