De luchthaven van Marseille Provence

De internationale luchthaven van Marseille Provence is – met elk jaar meer dan acht miljoen passagiers – de op twee na belangrijkste luchthaven van Frankrijk. Qua vrachtvervoer staat deze luchthaven op de tweede plek. De afdeling onderhoud en klimaattechniek, verantwoordelijk voor de goede werking van alle HVAC-systemen, koos na een openbare aanbesteding voor AFPRO Filters als luchtfilterleverancier.

De luchthaven van Marseille Provence ligt aan het lagunemeer Etang de Berre in een hoofdzakelijk industrieel en stedelijk gebied. De activiteiten op de luchthaven en in de omgeving zorgen voor veel stof. Daarom is een goede luchtfiltratie van het grootste belang. Niet alleen ter bescherming van de machines en installaties, maar ook met het oog op de energieprestatie van de luchtfilterinstallatie en de gezondheid van de reizigers en werknemers.

Om de luchtfiltering voor de luchthavengebouwen, terminals, kantoren, computerzalen, technische ruimtes en overige locaties zo optimaal mogelijk in te kunnen richten, beschikt de luchthaven over 85 luchtbehandelingskasten en om en nabij de 400 ventilatorconvectoren en dan hebben we de talrijke afzonderlijke luchtfilters nog buiten beschouwing gelaten.

Werken aan de beste binnenluchtkwaliteit

“De opdracht van onze werkplaats is het garanderen van de goede werking van alle HVAC-systemen,” vertelt Régis Rambert, teamleider Onderhoud en Klimaattechniek. “Om het binnenklimaat zo optimaal mogelijk te houden, vervangen we de luchtfilters in elk geval twee keer per jaar; voor de zomer en voor de winter. Alle filters zijn uitgerust met sensoren die bepaalde drempelwaarden meten. Wordt zo’n waarde overschreden, dan vervangen we het betreffende filter om de binnenluchtkwaliteit zo optimaal mogelijk te houden. Binnenluchtkwaliteit is voor ons van groot belang en heeft daarom onze continue aandacht.”

Ondersteuning bij het maken van de juiste filterkeuze

“Bij het maken van een keuze uit het grote aantal filterleveranciers, hebben wij in eerste instantie gelet op de energieprestaties van de aangeboden producten,” vervolgt Rambert. “Bij gelijkwaardige producten genoot het product met het laagste verbruik onze voorkeur. Om ons te helpen bij het maken van de juiste keuze, heeft AFPRO Filters een technische casestudy laten uitvoeren waarin naast de kostprijs ook rekening werd gehouden met de energiezuinigheid en de levenscyclus van de filters. Dit heeft ons veel inzicht gegeven in het uiteindelijke rendement van de verschillende mogelijkheden en werkte daardoor zeer verhelderend.”

aéroport de Marseille

Meedenken met logistiek

Naast de extra inspanning die AFPRO Filters leverde om de keuze voor de juiste filters zo inzichtelijk mogelijk te maken, is Régis Rambert ook zeer te spreken over de manier waarop AFPRO Filters mee heeft gedacht op het gebied van logistiek. “De kartonnen verpakkingen zijn uitgerust met handgrepen,” geeft Rambert als voorbeeld. “Dat lijkt misschien niet superbelangrijk, maar als je een groot aantal dozen moet verwerken, dan maakt zo’n klein detail écht het verschil. Ook het feit dat bij het bepalen van de leveringsfrequenties rekening werd gehouden met de beperkte opslagruimte was voor ons een enorm pluspunt.”

Optimalisatieaudit van de bestaande installatie

“Voor elke offerteaanvraag van de openbare sector bestuderen wij meerdere documenten van de klant,” vertelt Michael Lepichon, Office Manager AFPRO Filters. “We bekijken de technische en administratief juridische voorwaarden in het bestek en de eenheidsprijzen. Wij proberen bij onze aanpak van de openbare aanbestedingen zo veel mogelijk uit te gaan van verbeteringen die de klant zonder ingrijpende systeemaanpassingen kan doorvoeren. In het specifieke geval van de luchthaven van Marseille Provence hebben wij, boven op de antwoorden op de gebruikelijke vragen, een optimalisatieaudit van hun bestaande installatie uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze audit, hebben we twee bijkomende voorstellen uitgewerkt. Het eerste voorstel was gebaseerd op de doeltreffendheid en behandelde de installatie van filters met groter filteroppervlak die je minder vaak hoeft te vervangen. Het tweede voorstel ging uit van het behalen van een zo laag mogelijk energieverbruik. Deze energiezuinige filters zijn duurder in de aanschaf, maar zijn op termijn voordeliger en zijn bovendien beter voor het milieu. De klant heeft voor dit laatste voorstel gekozen.”

aéroport de marseille

Doeltreffende en rendabele oplossingen

Jérémy Potvin, vertegenwoordiger in de regio Provence-Alpes-Côte-d’Azur, over AFPRO Filters: “Ons bedrijf is veel meer dan alleen een ontwikkelaar, producent en leverancier van filters. Wij streven ernaar om onze klanten de meest doeltreffende filteroplossingen aan te bieden die de best mogelijke luchtkwaliteit garanderen. Is er extra uitleg nodig over de verschillende mogelijkheden, dan geven we die graag. Als de klant door deze aanpak filters kiest waarmee hij naast de gewenste luchtkwaliteit ook nog eens kan besparen op zijn stroomverbruik en zijn ecologische voetafdruk kan beperken, dan wint iedereen.”